Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin


Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020
28/09/2017

Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang (CĐCS Quỹ) được thành lập (trên cơ sở tách ra từ Công Đoàn Sở Tài chính) theo Quyết định 75/QĐ-CĐVC ngày 19/12/2014 của Công đoàn Viên chức tỉnh Tiền Giang về việc thành lập Công đoàn cơ sở và Quyết định số 149/QĐ-CĐVC ngày 6/01/2016 của Công đoàn viên chức về việc công nhận kết quả bầu cử Ban chấp hành và Chủ tịch CĐCS Quỹ.

Hiện nay, CĐCS Quỹ có 59 công đoàn viên sinh hoạt  tại 02 Tổ công đoàn (Tổ Công đoàn Quỹ Đầu tư phát triển và Tổ công đoàn Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm).

Được sự thống nhất của Công đoàn Viên chức tỉnh, Chi ủy, Ban Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển, ngày 22/09/2017 Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn từ đầu nhiệm kỳ tới nay và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2017- 2020, đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Hội nghị có đ/c Trương Thị Thu Nguyệt - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Chánh - Bí thư Chi bộ, đ/c Nguyễn Thanh Trường - Phó Giám đốc, đ/c Huỳnh Công Danh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm và toàn thể công đoàn viên.

Tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch CĐCS Quỹ đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn giai đoạn 2015- 2017 và phương hướng hoạt động công đoàn giai đoạn 2017- 2020. Báo cáo nêu rõ, trong giai đoạn vừa qua, CĐCS Quỹ đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cơ sở, tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện nghiêm túc chương trình hoạt động của công đoàn cấp trên. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, luôn đoàn kết thống nhất, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên cũng như tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần khẳng định vai trò và uy tín của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

Hội nghị cũng đã bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 02 đại biểu chính thức là đ/c Nguyễn Thị Hoàng Oanh và đ/c Vi Quang Hưng, đại biểu dự khuyết là đ/c Võ Thắng Hưng.

Bài và ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn (B) 

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết