Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin


Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang cho vay vốn đầu tư xe tải vận chuyển hàng hóa từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã
06/12/2017

Ngày 01/11/2017, Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang đồng ý cho Hợp tác xã Vận tải Tân Phước vay vốn từ nguồn vốn phát triển hợp tác xã để đầu tư mua xe tải có tải trọng 15 tấn để kinh doanh vận chuyển hàng hóa với số tiền vay là 03 tỷ đồng, lãi suất cho vay 5,5%/năm, thời hạn vay là 04 năm.  

Ảnh: Xe tải 15 tấn của Hợp tác xã Vận tải Tân Phước được đầu tư từ nguồn vốn phát triển hợp tác xã

Việc cho Hợp tác xã vay vốn với lãi suất ưu đãi đã hỗ trợ cho thành viên Hợp tác xã bổ sung nguồn vốn đầu tư phương tiện vận tải phục vụ kinh doanh, góp phần mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Hợp tác xã, tăng thu cho ngân sách nhà nước, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên của Hợp tác xã và người lao động. Đồng thời, qua việc thực hiện cho vay từ nguồn vốn phát triển hợp tác xã,  Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang đã thực hiện tốt chủ trương hỗ trợ và đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể của tỉnh nhà.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Chuyên viên Phòng BLTD&QLUT

 

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết