Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin


Quỹ Đầu tư phát triển tiếp tục bảo lãnh tín dụng cho 2 doanh nghiệp
22/01/2018

Hoạt động bảo lãnh vốn vay cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là DNNVV) tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nhằm góp phần giúp các DNNVV trong tỉnh Tiền Giang vượt qua khó khăn, có điều kiện tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng nhằm duy trì, phát triển và mở rộng sản xuất; tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là các DNNVV có phương án sản xuất kinh doanh khả thi nhưng không đủ tài sản thế chấp hoặc cầm cố.

Thực hiện nhiệm vụ trên, trong tháng 12/2017 và tháng 01/2018 Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã tiếp tục tái bảo lãnh Phương án vay vốn lưu động phục vụ kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Hưng Ngọc tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương - Chi nhánh Tiền Giang với mức bảo lãnh là 04 tỷ đồng và Phương án vay vốn lưu động phục vụ kinh doanh xe đã qua sử dụng của Công ty TNHH Một thành viên Lộc Mai tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh thị xã Cai Lậy với mức bảo lãnh là 06 tỷ đồng, thời gian bảo lãnh là 18 tháng, mức phí bảo lãnh là 0,5%/năm. Các Công ty này đã được Quỹ bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng từ năm 2016 đến nay, hoạt động kinh doanh của 02 Công ty đều có hiệu quả cao, góp phần chung vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang bảo lãnh vốn vay cho các Công ty tại các Ngân hàng thương mại không những giúp các Công ty có thêm nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn góp phần hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp tỉnh nhà vươn xa hơn nữa trên thị trường trong và ngoài nước./.

Bài viết: Nguyễn Văn Quốc.

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết