Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin


Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang cho vay đầu tư Mạng lưới đường ống tiếp nhận nước sạch cung cấp cho người dân ở các huyện phía Đông
01/02/2018

Tại các huyện phía Đông của tỉnh Tiền Giang, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình xâm nhập mặn đến sớm và kéo dài gây khó khăn cho đời sống, đặc biệt nhất là nhu cầu về nước sinh hoạt. Vì vậy, việc xây dựng mạng lưới đường ống tiếp nhận nước sạch từ hệ thống cấp nước của Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm là chủ trương đầu tư lớn của UBND tỉnh để đưa nước về các huyện ở phía Đông giúp cho người dân có được nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

Đây là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020.

Việc đầu tư xây dựng mạng lưới đường ống nầy đã được UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang làm chủ đầu tư 03 dự án, với tổng mức đầu tư là 176,952 tỷ đồng, trong đó Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang cho vay là 140,543 tỷ đồng, chiếm 79,42% tổng vốn đầu tư của dự án, gồm các dự án như sau:

1. Phương án xây dựng công trình đấu nối các điểm tiếp nhận nước từ Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm giai đoạn 1 được tiến hành thực hiện nhằm cung cấp nguồn nước sạch cho nhân dân thành phố Mỹ Tho và các huyện phía Đông, với công suất tiếp nhận là 20.000 m3/ngày/đêm. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã giải ngân cho dự án này với tổng số tiền là 5,473 tỷ đồng.

2. Dự án xây dựng mạng lưới đường ống tiếp nhận nước sạch từ Hệ thống cấp nước của Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm phân phối cho thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông - giai đoạn 1 nhằm từng bước thay thế nguồn cung cấp nước hiện tại có công suất cấp nước thấp và vào mùa khô, nguồn nước thô bị nhiễm mặn bằng nguồn cung cấp nước sạch có chất lượng cao hơn và đảm bảo hơn về chất lượng cũng như về sản lượng cung cấp. Sản lượng tiếp nhận của dự án là 15.000 m3/ngày/đêm. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã giải ngân cho dự án này với tổng số tiền là 90 tỷ đồng.

3. Dự án xây dựng mạng lưới đường ống tiếp nhận nước sạch từ Hệ thống cấp nước của Công ty cổ phần Nhà máy nước Đồng Tâm cho huyện Tân Phú Đông và 03 xã thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, là công trình thiết yếu phục vụ dân sinh trong khu vực thiếu nước đặc biệt nghiêm trọng ở 3 xã Thạnh Trị, Long Vĩnh và Long Bình (huyện Gò Công Tây) và huyện Tân Phú Đông. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã giải ngân cho dự án này với tổng số tiền là 44,8 tỷ đồng.

Những dự án này đi vào hoạt động không những cung cấp nguồn nước sạch có tiêu chuẩn, chất lượng theo tiêu chuẩn hiện hành để phục vụ cho nhân dân mà còn nâng cao đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững ở các huyện phía Đông của tỉnh./.

Bài và ảnh: Võ Thị Thu Hồng 

Ảnh: Hệ thống ống chuyển tải nước sạch

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết