Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin


Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang cho vay đầu tư dự án xã hội hóa lĩnh vực giáo dục
25/10/2017

Trong những năm qua, quán triệt quan điểm "Giáo dục là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân", công tác xã hội hóa giáo dục nói chung và xã hội hóa giáo dục mầm non nói riêng được xem như là một trong những giải pháp củng cố, tăng cường hiệu quả giáo dục của hệ thống giáo dục mầm non đồng thời đáp ứng phần nào nhu cầu của xã hội.

Hiện nay, số trường mầm non có cơ sở vật chất đạt chuẩn cho giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh còn thiếu nhiều so với nhu cầu nên việc kêu gọi đầu tư xây dựng các trường mầm non theo hình thức xã hội hóa là đòi hỏi của thực tế khách quan. Thực hiện chủ trương xã hội hóa của Đảng và Nhà nước, từ năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 28 dự án xã hội hóa đi vào hoạt động. Lĩnh vực giáo dục được đánh giá được đầu tư xã hội hóa nhiều nhất và đạt hiệu quả hoạt động cao. Trong đó, bậc học mầm non được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Dự án Trường Mầm non tư thục Hoa Lan là một trong những dự án xã hội hóa đã thực hiện đạt kết quả tốt. Dự án có tổng mức đầu tư là 36 tỷ đồng, gồm 20 lớp, khả năng tiếp nhận 565 cháu. Trường Mầm non tư thục Hoa Lan được xây dựng trên diện tích là 4.501,8 m2, với mục tiêu là xây dựng trường mầm non bán trú đạt chuẩn quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục, giảng dạy và học tập các trẻ trong độ tuổi mầm non cho nhân dân tại thị xã Gò Công.

Đây là dự án đầu tư thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020. Dự án đã được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho vay 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 29,4% tổng vốn đầu tư của dự án.

Từ khi khánh thành và đi vào hoạt động đến nay, Trường Mầm non tư thục Hoa Lan không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non. Năm học 2017 - 2018, Trường đã tiếp nhận được 350 học sinh phân bổ cho 12 lớp học, trong đó độ tuổi từ 1 tuổi đến 3 tuổi là 5 lớp, từ 3 tuổi đến 5 tuổi là 7 lớp, góp phần rất lớn vào việc giải quyết nhu cầu gửi trẻ ở độ tuổi mầm non của nhân dân tại thị xã Gò Công. Công trình Trường Mầm non tư thục Hoa Lan và các công trình khác đã và đang được đầu tư xây dựng góp phần thay đổi diện mạo của thị xã Gò Công (Đô thị loại III) ngày nay./.

Bài và ảnh: Dương Thị Thúy Vân 

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết