Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin


Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang tham dự Chương trình CESO Partnership Planning Mission do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức
29/01/2018

Trong 2 ngày 18 và 19/01/2018, đại diện Quỹ Đầu tư phát triển các tỉnh: Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai tiếp tục tham gia Hợp phần 2 về “Xây dựng hệ thống nhân sự” trong chương trình làm việc với chuyên gia Tổ chức dịch vụ cao cấp Canada (CESO) do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức.

Đoàn Tiền Giang do ông Nguyễn Văn Chánh – Giám đốc Quỹ làm Trưởng đoàn cùng 03 cán bộ công tác ở Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Tài chính – Kế toán.

Trong ngày 18/01/2018, lãnh đạo và các cán bộ của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được chuyên gia CESO - ông Phillip Day trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về tạo động lực làm việc cho nhân viên. Ngày 19/01/2018, các Quỹ tiếp tục được ông Phillip Day giới thiệu hệ thống quản lý nhân sự, thảo luận và tổng kết.

Việc tham dự hợp phần “Xây dựng hệ thống nhân sự” giúp cho lãnh đạo Quỹ và cán bộ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang tiếp thu những kiến thức mới, các kỹ năng cần thiết trong công tác tổ chức, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn. Đồng thời qua đó cũng tiếp thu được những kinh nghiệm về quản trị nhân sự, tạo động lực làm việc cho nhân viên từ những nước tiên tiến như Canada, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… và từ chuyên gia của CESO./.

Bài và ảnh: Vi Quang Hưng. 

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Chánh – Giám đốc Quỹ (người thứ 2 từ trái sang) cùng chuyên gia CESO – Ông Phillip Day.

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết