Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Chi tiết tin


Ứng vốn phát triển quỹ đất thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông trong tỉnh
2017-10-18 00:00:00.0

Nhằm mở rộng và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh, vào tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành các Quyết định phê duyệt và giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư xây dựng 03 công trình giao thông gồm: Đường huyện 60 là đường vành đai phía Nam thị xã Cai Lậy kết nối thị xã Cai Lậy với các xã lận cận; Tuyến tránh Đường tỉnh 868 đoạn qua phía bắc thị xã Cai Lậy; Đường tỉnh 872B đoạn từ quốc lộ 50 đến đường tỉnh 877, kết nối giao thông từ Quốc lộ 50 thuộc địa bàn huyện Gò Công Tây đến đường tỉnh 877 - huyện Tân Phú Đông.

Hiện tại, các công trình đang trong giai đoạn thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Do nguồn vốn đầu tư công của ngân sách tỉnh bố trí cho các công trình này trong năm 2017 chưa đủ để thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng để đảm bảo kịp thời bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Ngày 28/8/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4076/UBND-ĐTXD về việc đồng ý chủ trương cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh ứng số tiền 80 tỷ đồng từ nguồn quỹ phát triển đất do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh quản lý để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó Đường huyện 60 là 26.780 triệu đồng; Tuyến tránh Đường tỉnh 868 là 26.220 triệu đồng và Đường tỉnh 872B là 27.000 triệu đồng.

Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2017, Quỹ Đầu tư phát triển đã thực hiện công tác thẩm định hồ sơ và lập hồ sơ ứng vốn cho Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh với số tiền ứng là 56.087 triệu đồng (Đường huyện 60: 26.780 triệu đồng; Tuyến tránh Đường tỉnh 868 là 25.148 triệu đồng; Đường tỉnh 872B l: 4.159 triệu đồng), đạt 70,1% so với nhu cầu ứng vốn.

Trong thời gian tới, Quỹ Đầu tư phát triển sẽ tiếp tục ứng vốn theo tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng của các dự án, góp phần đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho các công trình thi công thực hiện theo đúng tiến độ./.

                                                        Bài: Nguyễn Văn Quốc. 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 THÔNG TƯ: Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm 100% vốn điều.

Liên kết Liên kết