Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. 

Welcome to Tien Giang development investment fund

Chi tiết tin

Công ty CP Vận tải ô ô Tiền Giang xây dựng phương án đầu tư phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng.
27/06/2019

Ngày 21/5/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tiền giang giai đoạn 2019 – 2020.

Một trong nhưng đặc điểm nổi bật của Kế hoạch này là việc nâng cao chất lượng phương tiện hoạt động với những nội dung: 

- Những tuyến xe buýt đang khai thác; trong giai đoạn 2019-2020 phải thay thế các phương tiện cũ, xuống cấp bằng những phương tiện mới, từng bước hình thành tuyến xe buýt có chất lượng tốt hơn, đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu phục vụ ngày càng cao của hành khách.

 - Nâng cao chất lượng đoàn phương tiện vận tải hành khách bằng xe buýt thông qua công tác đầu tư mới, thay thế phương tiện đã cũ, xuống cấp, đại tu sửa chữa sơn mới; giảm tuổi đời bình quân phương tiện. Các đơn vị vận tải phải có kế hoạch nâng cấp phương tiện, hàng năm thay đổi những phương tiện đã xuống cấp bằng phương tiện mới có chất lượng tốt hơn, đến hết năm 2020 tuổi đời bình quân của đoàn phương tiện trên tuyến không quá 12 năm.

- Các xe buýt thay thế, bổ sung trên các tuyến đang hoạt động phải đảm bảo niên hạn sử dụng của phương tiện không quá 10 năm.

- Phương tiện phải đảm bảo tiêu chuẩn quy chuẩn xe buýt tại Thông tư số 90/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố.

- Khuyến khích các đơn vị vận tải xe buýt xây dựng chương trình nhận diện thương hiệu xe buýt (màu sơn phương tiện, logo, đồng phục...).

- Tuyến mới đưa vào khai thác phải trang bị xe mới 100%.

 

Ảnh: Hiện trạng xuống cấp của xe buýt đang hoạt động trên tuyến Mỹ Tho - Mỹ Thuận 

Để thực hiện theo Kế hoạch số 138/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh và nhằm mục đích nâng cao chất lượng xe buýt phục vụ tuyến xe từ bến xe Tiền Giang đi Bến xe An Hữu và ngược lại. Vừa qua, Công ty Cổ phần Vận tải Tiền Giang đã có buổi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang để tìm nguồn tài trợ vốn cho phương án đầu tư thay mới toàn bộ xe buýt phục vụ tuyến xe này.

Đây là phương án đầu tư phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng nên thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang. Do đó, để góp phần thực hiện chủ trương của tỉnh, Quỹ đã tiếp cận và hướng dẫn thủ tục cho vay đối với Công ty Cổ phần Vận tải Tiền Giang thực hiện phương án đầu tư.

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng theo hướng tiện nghi và an toàn là điều tất yếu. Do đó, việc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang cho vay đối với lĩnh vực đầu tư phát triển hệ thống phương tiện vận tải công cộng, đặc biệt là xe buýt đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giao thông vận tải công cộng, bảo vệ môi trường, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu của người dân và đẩy mạnh quá trình phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh./.

                                                                        Bài và ảnh: Bùi Thị Nga

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ về hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định: Về việc Ủy thác thực hiện hỗ trợ đặc thù từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QĐ ban hành Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Liên kết Liên kết