Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Welcome to Tiền Giang Development Investment Funds

 

Chi tiết tin

Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Bình Tây vay vốn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời
11/12/2020

Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh tổng hợp Bình Tây (HTX) được thành lập ngày 05/12/1978, hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn như: Khai thác, xử lý và cung cấp nước, hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, hoạt động dịch vụ trồng trọt, bán buôn chuyên doanh khác, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác. HTX hiện nay có 1.185 thành viên, tổng số vốn góp là 1.100 triệu đồng, tổng nguồn vốn chủ sở hữu đến thời điểm 30/6/2020 là 12.458 triệu đồng.

Những năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của HTX có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống xã viên và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Gò Công Tây. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của HTX là cung cấp nước sinh hoạt nông thôn, nước đóng chai, bình, sản xuất kinh doanh lúa giống, xay xát, sấy lúa và các loại nông sản, vật tư nông nghiệp, dịch vụ chợ nông thôn, cho thuê cơ sở, nhà trọ, mặt bằng... Trong quá trình hoạt động, HTX đầu tư trang bị cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh. Trước đây, HTX chủ yếu là sản xuất kinh doanh lúa giống, cung cấp nước sinh hoạt nông thôn, dịch vụ chợ nông thôn, gần đây HTX mở rộng thêm dịch vụ kinh doanh nhà trọ, nước uống đóng bình, đóng chai... Năm 2013 và 2014, HTX tham gia Dự án cạnh tranh nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai và được hỗ trợ máy gặt đập liên hợp, hệ thống sấy lúa, kho trữ lúa với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Doanh thu  hàng năm của HTX đạt trên 5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế  đạt trên 500 triệu đồng.

Với nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh nên chi phí điện tiêu thụ hàng năm của HTX chiếm một tỷ lệ khá cao, đặc biệt là trong hoạt động cung cấp nước sinh hoạt nông thôn và nước đóng chai. Để tiết kiệm chi phí và cũng để tận dụng tối đa diện tích mái che của các dãy nhà trọ, Hợp tác xã thực hiện lắp đặt hệ thống pin mặt trời trên mái của các nhà tại đây với công suất lắp đặt là 100kwp, tương đương 450kwh/ngày, 164.250 Kwh/năm. Nhằm hỗ trợ cho HTX có đủ nguồn vốn thực hiện đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã tiếp tục hỗ trợ cho HTX vay vốn với số tiền là 1.260 triệu đồng với lãi suất ưu đãi là 6%/năm, thời hạn vay là 60 tháng qua đó góp phần tiết kiệm chi phí tiền điện hàng năm của trạm cấp nước, trong trường hợp lượng điện phát ra dư, sẽ được phát lên lưới phục vụ nhu cầu khu dân cư và được ngành điện khấu trừ tại cho HTX. 

Một số hình ảnh của Hợp tác xã: 

Ảnh 1: Khung xương để lắp đặt pin năng lượng mặt trời  

Ảnh 2: Những tấm pin năng lượng mặt trời đang được lắp đặt

Tin và ảnh: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết