Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Cho vay Phương án đầu tư xe chuyên dùng kèm theo thùng container ép rác
26/02/2021

 

Hiện nay, lượng rác thải sinh hoạt từ các hộ dân  trên địa bàn thành phố Mỹ Tho ngày càng nhiều nên việc vận chuyển rác thải về bãi rác luôn trong tình trạng quá tải, đã tác động tiêu cực đến môi trường của thành phố. Mặt khác, công tác vệ sinh môi trường vẫn còn một số tồn tại chưa khắc phục được là: Xe đẩy rác tay nhiều và tập trung lâu trên đường phố chờ xe ép rác đến lấy rác; điểm tập kết rác bốc mùi hôi thối ra môi trường xung quanh; xe tải chở rác đi đổ rác bốc mùi hôi khi lưu thông trên đường.

Từ những bất cập trong công tác vệ sinh môi trường nêu trên, để đảm bảo thành phố Mỹ Tho đạt “Xanh - Sạch - Đẹp và Văn minh”, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và sự phát triển của thành phố thì cần phải cơ giới hóa công tác thu gom rác bằng việc đầu tư xe vận chuyển rác có công nghệ mới như: Sử dụng xe tải trọng ≥ 10 tấn kèm thùng container có hệ thống tự cuốn ép rác nhằm thay thế trạm trung chuyển cố định; tổ chức bố trí theo giờ đặt tại vị trí thích hợp để tiếp nhận rác của các xe tải trọng 0,5 - 1,25 tấn thu ở các tuyến đường trên địa bàn thành phố Mỹ Tho… Do đó, việc đầu tư xe chuyên dùng kèm theo thùng container ép rác của Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Mỹ Tho là yêu cầu cấp thiết.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Mỹ Tho vay vốn để đầu tư Tổng mức đầu tư của phương án là 3,380 tỷ đồng, trong đó Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang cho vay là 2,7 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 79,88% tổng vốn đầu tư của  phương án), lãi suất cho vay 6%/năm, thời gian vay là 04 năm (48 tháng).

Phương án đầu tư xe chuyên dùng kèm theo thùng container ép rác của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho là phương án đầu tư, phát triển hệ thống xử lý rác thải, thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025.

Phương án đi vào hoạt động sẽ khắc phục được hầu hết các hạn chế về vệ sinh môi trường trong thời gian qua. Đồng thời, việc đổi mới quy trình công nghệ thu gom, vận chuyển rác sẽ góp phần nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc đảm bảo công tác vệ sinh môi trường theo hướng văn minh đô thị./. 

Ảnh: Xe ô tô chở rác kèm hệ thống nâng chuyên dùng (dạng Hooklift) 

 

Ảnh: Xe ô tô chở rác và ép rác chuyên dùng

Tin và ảnh: Võ Thị Thu Hồng.

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết