Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN! "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang dự thảo Quy chế cho vay đầu tư
20/12/2021

​          Trước đây, hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ được thực hiện theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và được cụ thể hóa qua Quy chế cho vay đầu tư được ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-QĐTPT ngày 07/03/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ.

          Ngày 18/12/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, Nghị định này thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP. Do đó, để hoạt động cho vay của Quỹ ngày càng chuyên nghiệp, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy định mới. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã dự thảo Quy chế cho vay đầu tư. Quy chế này được xây dựng với mục đích hướng dẫn các Phòng nghiệp vụ, nhân viên tín dụng về các quy định, trình tự thực hiện hoạt động cho vay tại Quỹ. Trong dự thảo Quy chế quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, đối tượng cho vay, điều kiện cho vay, nguyên tắc vay vốn, thời hạn cho vay và thời gian ân hạn, bảo đảm tiển vay, lãi suất cho vay, hồ sơ vay vốn, giải ngân vốn vay, xử lý rủi ro…

Ảnh: Công trình cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới

            Việc xây dựng dự thảo Quy chế cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang nhằm cụ thể hóa các quy định đối với hoạt động cho vay đầu tư và là cơ sở để ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ đối với hoạt động cho vay. Đồng thời, việc xây dựng dự thảo Quy chế cho vay sẽ giúp hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện dự án đầu tư, tạo động lực và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tin bài và ảnh: Võ Thị Thu Hồng

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết