Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. 

Welcome to Tien Giang development investment fund

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Tổ chức triển khai Thông tư 01/2019/TT-BNV
11/06/2019

Ngày 06/6/2019, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) tổ chức họp triển khai Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. 

Ảnh 1: Quang cảnh Hội nghị

Tham dự cuộc họp có Ông Nguyễn Thanh Trường, Phó Giám đốc phụ trách điều hành, quản lý Quỹ, cùng toàn thể người lao động tại đơn vị.

Tại hội nghị, theo sự phân công của Lãnh đạo Quỹ, Bà Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã triển khai Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ; hướng dẫn cụ thể về quy trình xử lý văn bản đến, quy trình xử lý văn bản đi; hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ sát với thực tế tại Quỹ. 

Ảnh 2: Bà Nguyễn Thị Kim Thu, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

triển khai Thông tư 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Những nội dung được triển khai trong cuộc họp, nhằm cập nhật các quy định của nhà nước cho công chức, người lao động Quỹ trong quá trình xử lý văn bản, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của đơn vị đúng theo quy định.

Tin và ảnh: Nguyễn Đoàn Tú Quyên

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ về hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định: Về việc Ủy thác thực hiện hỗ trợ đặc thù từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QĐ ban hành Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Liên kết Liên kết