Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Well come to Tien Giang development investment fund

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang:Ứng vốn bồi thường, hỗ trợ thực hiện công trình đường lộ Dây Thép (ĐT 880B)
05/08/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1210/UBND-KTTC ngày 24/3/2020 về việc ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các công trình, ngày 10/7/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đã giải ngân vốn ứng cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án) với số tiền là 26 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ thực hiện Công trình Đường Lộ Dây Thép (ĐT 880B), góp phần cho công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân trong khu vực xây dựng công trình được thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Lộ Dây Thép (ĐT 880B) được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 với mục tiêu đầu tư là kết nối mạng lưới giao thông vận tải trong khu vực, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân vận chuyển hàng hóa nông sản, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo cảnh quan môi trường tốt, đảm bảo phát triển ổn định lâu dài, phù hợp với định hướng quy hoạch.

Qui mô dự án gồm: xây dựng phần nền và mặt đường đoạn từ Trường tập bắn đến đường cao tốc (thuộc huyện Châu Thành) chiều dài 1.847m và đoạn từ Đường Tây kênh Mỹ Long - Bà Kỳ đến đường huyện 53 (thuộc thị xã Cai Lậy) chiều dài 1.927m; xây dựng mới 03 cây cầu (Cầu Quản Thọ, Cầu Đìa Thiền, Cầu Bảy Sang); xây dựng mới 06 cống (Cống Ranh Trường Bắn, Cống Kênh Đứng, Cống Bảy Thẹo, Cống Tư Kho, Cống Cây Trâm, Cống Bé Ba). Tổng mức đầu tư của dự án hơn 92 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự kiến dự án hoàn thành trong năm 2020.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Phòng BLTD&QLUT 

Ảnh: Đường Lộ Dây Thép (ĐT 880B) được hoàn thành một phần và tiếp tục thi công các hạng mục còn lại

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết