Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kì 2020-2025!

Chi tiết tin

Đại hội Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
28/05/2020

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, ngày 25/5/2020, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Chi bộ) đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm lỳ 2020-2025.Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Hồ Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối đến tham dự và chỉ đạo Đại hội cùng 20 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang.

Đại hội đã nghe đồng chí Vi Quang Hưng, Phó Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp đến, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn, Chi ủy viên trình bày Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong đó đã kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc các mặt hoạt động của cấp ủy nhiệm kỳ qua và rút ra các bài học kinh nghiệm.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành thảo luận, tập trung tham gia đóng góp ý kiến vào phương hướng, mục tiêu cũng như các giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng đã được nghe các báo cáo tham luận của Phòng Thẩm định - Tín dụng, Phòng Bảo lãnh tín dụng và quản lý ủy thác, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Đại hội xác định phương hướng của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 là: Lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức và cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo tốt các hoạt động của các tổ chức đoàn thể.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm và năng lực công tác của đội ngũ đảng viên, công chức, người lao động. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và cơ quan; xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Lãnh đạo hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang theo hướng “Hiện đại - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”.

Phát biểu tạiĐại hội, đồng chí Hồ Văn Thi, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ cần tiếp tục thực hiện công tác xây dựng đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên; Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng cơ quan an toàn về an ninh trật tự, cơ quan văn hóa; Có kế hoạch phát động phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng, động viên công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Mỗi đảng viên, công chức, người lao động cần thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết nội bộ, tích cực hoàn tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Để lãnh đạo hoạt động Chi bộ và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ tới, Đại hội đã bầu cấp ủy nhiệm kỳ (2015 - 2020) gồm 05 đồng chí với sự tín nhiệm cao của các đảng viên:

- Đồng chí Nguyễn Thanh Trường-Q. Giám đốc Quỹ, tái đắc cử chức vụ Bí thư Chi bộ.

- Đồng chí Vi Quang Hưng - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư.

- Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh - Phó Giám đốc Quỹ, Chi ủy viên.

- Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn – Kế toán trưởng, Chi ủy viên.

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch CĐCS, Chi ủy viên.

 Đại hội cũng tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Thanh Trường, Bí thư Chi bộlà đại biểu chính thức và đồng chí Vi Quang Hưng, Phó Bí thư Chi bộ là đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số hình ảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ảnh 1: Đảng viên tham luận tại Đại hội 

Ảnh 2: Đại hội bỏ phiếu bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 

Ảnh 3: Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước Đại hội 

Ảnh 4: Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Tin bài: Nguyễn Đoàn Tú Quyên

Ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn (B)

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết