Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

" *** "

 

Chi tiết tin

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang: Tọa đàm “Những điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang”
27/11/2023

     Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/CB ngày 01/3/2023 của Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển về việc lãnh đạo công tác Dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngày 24/11/2023, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang tổ chức Tọa đàm “Những điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang”.

      Đến dự buổi Tọa đàm có đồng chí Đặng Quốc Dũng đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Bí thư chi bộ, Giám đốc Quỹ cùng toàn thể đảng viên, người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Ảnh 1: Đại biểu tham dự buổi tọa đàm

     Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh đề nghị đảng viên, người lao động tập trung thảo luận, đi sâu phân tích những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, tích cực tham gia đóng góp ý kiến về những tồn tại, hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt hơn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan trong thời gian tới.

     Tại buổi tọa đàm, đảng viên của Chi bộ đã tham gia kể các mẫu chuyện Bác Hồ về chủ đề dân chủ, thực hành dân chủ với những hình ảnh rất gần gũi thân thương của Bác; Xem clip “Học Bác mỗi ngày, thực hành dân chủ”, chỉ với thời lượng khoảng năm phút nhưng đã thể hiện rất rõ nét những phẩm chất, đạo đức, những việc làm của Bác đối với nhân dân, với nước nhà, Bác đã để lại vô vàn bài học sâu sắc cho chúng ta học tập và làm theo.

Ảnh 2: Đảng viên kể chuyện Bác Hồ về dân chủ

     Cũng trong buổi tọa đàm, các đảng viên tích cực tham gia thảo luận về “Những điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang” với hình thức hái hoa dân chủ, lồng ghép phần trò chơi giải ô chữ có quà thưởng vô cùng sinh động, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, đảng viên chủ động, tích cực trong suốt chương trình tọa đàm.

Ảnh 3: Đảng viên tham gia thảo luận trong buổi tọa đàm

     Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đồng chí Đặng Quốc Dũng đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đánh giá cao về công tác tổ chức tọa đàm, nội dung có trọng tâm, hình thức tổ chức mới mẻ, sáng tạo, tạo không khí vui tươi, sinh động, gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các đại biểu tích cực góp ý, thảo luận sôi nổi. Đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy hình thức tổ chức tọa đàm trong thời gian tới.

     Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh, Bí thư chi bộ đã đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong năm 2023 của Quỹ, đồng chí cũng nêu một số vấn đề còn hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh đề nghị toàn thể đảng viên, người lao động, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng, Ban Thanh tra nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản về thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan:

      Một là, Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên đoàn viên, người lao động về trách nhiệm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Không ngừng củng cố vững chắc lòng tin của cán bộ, đảng viên đoàn viên, NLĐ đối với Đảng và Nhà nước.

      Hai là, thực hiện tốt phong trào “Quy chế dân chủ ở cơ sở - Dân vận khéo - Dân vận chính quyền”. Tiếp tục thực hiện mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, nhất là nội dung nhân dân làm chủ và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

      Ba là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, phong trào do các đoàn thể phát động.

     Bốn là, Công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên.

      Năm là, Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ.

Ảnh 4: Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Linh phát biểu tại buổi tọa đàm

      Qua buổi tọa đàm, đảng viên, người lao động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Từ đó nâng cao ý thức rèn luyện phấn đấu, có lối sống lành mạnh, trung thực, không ngừng rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết