Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Welcome to Tiền Giang Development Investment Funds

 

Chi tiết tin

Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Tổ chức tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020
17/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 28/02/2020 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang và Kế hoạch số 194-KH/CB ngày 29/02/2020 của Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển về học tập, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 15/12/2020, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (viết tắt là Chi bộ) đã tổ chức tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020, đồng thời biểu dương, khen thưởng các đảng viên có thành tích tiêu biểu trong năm.

Thời gian qua, Chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW ngày  15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm. Năm 2020, Chi bộ tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từng đảng viên trong chi bộ đều đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện. Hàng tháng, Chi bộ tổ chức sinh hoạt, thảo luận chuyên đề theo Kế hoạch đã đề ra, đảng viên chi bộ đều tham gia tham luận, thảo luận sôi nổi để làm rõ hơn nội dung sinh hoạt và liên hệ thực tế tại đơn vị gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nề nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ của đảng viên, công chức, người lao động. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Chi bộ Quỹ Đầu tư phát triển đã biểu dương, khen thưởng cho 08 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Một số hình ảnh trong hội nghị: 

Ảnh 1 

Ảnh 2

Ảnh 1, Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Thanh Trường - Bí thư chi bộ trao Giấy khen cho các đảng viên đạt thành tích tiêu biểu trong học tập chuyên đề năm 2020

 

Tin: Nguyễn Đoàn Tú Quyên

Ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn (B)

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết