Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Welcome to Tiền Giang Development Investment Funds

 

Chi tiết tin

Hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: “Tiếp sức” nguồn vốn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang
10/12/2020

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020. Hội đồng quản lý Quỹ đã tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và đạt được kết quả tích cực theo các chỉ tiêu đề ra. Trong giai đoạn 2015 - 2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) đã thẩm định cho vay 545,8 tỷ đồng đối với 62 phương án, dự án đầu tư, (tổng vốn đầu tư 1.392,8 tỷ đồng). Trong đó: Lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường là 310,36 tỷ đồng; Lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp phụ trợ là 85 tỷ đồng; xã hội hóa hạ tầng xã hội là 150,45 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ đã từng bước góp phần thực hiện các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh như: Cung cấp nước sạch cho sinh hoạt nông thôn, phát triển mạng lưới giáo dục, chỉnh trang đô thị, phát triển vận tải công cộng (xe buýt, xe khách chất lượng cao, bến tàu du lịch), hạ tầng cụm công nghiệp,…

Một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm của tỉnh được Quỹ cho vay như: Dự án Xây dựng mạng lưới đường ống tiếp nhận nước sạch từ hệ thống cấp nước BOO Đồng Tâm phân phối cho thị xã Gò Công và huyện Gò Công Đông (vay 90 tỷ đồng); Dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước cho huyện Tân Phú Đông tỉnh Tiền Giang (vay 49,1 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở thương mại xã Trung An – Tp. Mỹ Tho (vay 80 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Trãi nối dài và Khu dân cư hai bên đường (vay 58 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1 (vay 85 tỷ đồng); Dự án đầu tư Trường Mầm non Hoa Lan - thị xã Gò Công (vay 10 tỷ đồng); Dự án đầu tư công trình Trạm tăng áp Chợ Gạo - huyện Chợ Gạo (vay 35 tỷ đồng); Dự án đầu tư xe khai thác tuyến xe buýt Bến xe Tiền Giang đến Bến xe An Hữu và ngược lại (vay 16 tỷ đồng); Dự án đầu tư xây dựng Cảng du thuyền (vay 50 tỷ đồng); 38 Phương án cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho các xã nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh (vay 130 tỷ đồng). 

Ảnh: Dự án đầu tư Cụm Công nghiệp Gia Thuận đang triển khai thi công.

Thời gian qua, nguồn vốn cho vay đầu tư của Quỹ đã phát huy tác dụng rõ rệt, là vốn “mồi” nhằm để thu hút các nguồn lực tài chính của các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, với lãi suất thấp, ổn định, nguồn vốn này đã góp phần tạo động lực và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn, triển khai các dự án đảm bảo tiến độ.

Để có được những kết quả trên, Quỹ đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ từ khâu thẩm định, giải ngân, kiểm tra giải ngân và thu hồi nợ. Trong đó, đặc biệt chú trọng khâu thẩm định để giảm thiểu rủi ro, kiểm tra sau giải ngân để nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay.

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhưng phải bảo đảm đúng quy định, quy trình thủ tục và bảo đảm chất lượng đầu tư tài chính, Quỹ đã xây dựng, ban hành và công bố trên website của Quỹ các quy chế, quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác cho vay đầu tư. Bên cạnh đó, chủ động tiếp xúc, giới thiệu hoạt động cho vay của Quỹ tại các hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, đối thoại doanh nghiệp...; chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục theo thẩm quyền, rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân vốn vay.

Để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ưu tiên của địa phương giai đoạn 2021- 2025, sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc đối tượng cho vay của Quỹ giai đoạn 2021 – 2025. Quỹ sẽ chủ động triển khai xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện hoạt động cho vay đầu tư. Tăng cường, xúc tiến công tác tìm kiếm dự án mới kết hợp với việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định - tín dụng, giám sát chặt chẽ các khoản nợ vay đã giải ngân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách quy trình, thủ tục vay vốn, công khai và đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thẩm định, giải ngân vốn vay để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn.

Tin bài và ảnh: Bùi Thị Nga

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết