Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Welcome to Tien Giang development investment fund

Chi tiết tin

Hội nghị Quỹ Đầu tư phát triển địa phương năm 2019 tại thành phố Bắc Ninh
03/07/2019

Từ ngày 16/6 đến ngày 17/6/2019, Đoàn công tác của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Thanh Trường - Phó Giám đốc phụ trách Quỹ làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương lần thức IV năm 2019 tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đây là Hội nghị thường niên do các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương luân phiên tổ chức. Hội nghị lần này có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và 44 Quỹ Đầu tư phát triển trên cả nước tham dự. 

Ảnh 1: Đoàn Tiền Giang dự Hội nghị Quỹ Đầu tư phát triển địa phương năm 2019

Nội dung chủ yếu của Hội nghị bao gồm Hội nghị chuyên đề và Hội nghị toàn thể.

- Hội nghị chuyên đề có 02 chuyên đề về đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư.

* Chuyên đề 1 “Đầu tư trực tiếp”: Hội nghị đã nghe một số bài tham luận và thảo luận về công tác đầu tư trực tiếp ở các Quỹ: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội về công tác tổ chức bộ máy; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hà Tĩnh về đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực nhà ở, trường học; Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ  về đầu tư trực tiếp khu công nghiệp, Trung tâm Thương mại dịch vụ.

* Chuyên đề 2 “Cho vay đầu tư”: Hội nghị đã nghe một số bài tham luận và thảo luận về công tác cho vay đầu tư ở các Quỹ: Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động cho vay đầu tư và quản trị rủi ro; Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh và Ninh Bình về hoạt động cho vay đầu tư;  Báo cáo cảu Luật sư Trương Thanh Đức về pháp luật cho vay đầu tư của quỹ đầu tư phát triển địa phương.

- Hội nghị toàn thể đã nghe ông Nguyễn Hoàng Dương - Phó vụ trưởng vụ Tài chính ngân hàng Bộ Tài chính báo cáo kết quả tình hình hoạt động của các Quỹ đầu tư phát triển địa phương trong năm 2018 và nêu ra 4 nhóm chính sách đề xuất sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP và 37/2013/NĐ-CP.

+ Thứ nhất là, hoàn thiện địa vị pháp lý và mô hình tổ chức của Quỹ.

+ Thứ hai là, tăng qui mô và hiệu quả hoạt động của Quỹ.

+ Thứ ba là, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư và cho vay của Quỹ.

+ Thứ tư là, hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát.

Hiện tại Bộ Tài chính đã trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về tổ chức và hoạt động của các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương (thay thế Nghị định 138/2007/NĐ-CP và 37/2013/NĐ-CP). Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện dự thảo Nghị định và dự kiến gửi lấy ý kiến các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, đồng thời tổ chức hội nghị lấy ý kiến của các Quỹ trong tháng 7/2019, sau đó sẽ tổng hợp hoàn thiện dự thảo gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và sẽ trình Chính phủ ban hành trong Quý II năm 2020. 

Ảnh 2: Quang cảnh Hội nghị Quỹ Đầu tư phát triển địa phương năm 2019

Ngoài ra, tại Hội nghị giao ban Giám đốc các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương năm 2019 đã thống nhất cử Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Bình đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên lần V năm 2020. 

Ảnh 3: Hội nghị giao ban Giám đốc các Quỹ ĐTPT địa phương năm 2019

Hội nghị nhằm giúp các Quỹ Đầu tư phát triển địa phương trên toàn quốc có cơ hội trao đổi, học tập kinh nghiệp trong công tác chuyên môn, phán ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đến các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ, giải quyết cho các Quỹ./.

Tin và ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn (B)

Văn bản mới Văn bản mới

 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết