Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Chào mừng Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6 năm 2020

Chi tiết tin

HTX Dịch vụ nông nghiệp Hưng Thạnh vay vốn vay vốn lưu động phục vụ kinh doanh
30/03/2020

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hưng Thạnh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang (viết tắt là HTX) được thành lập và hoạt động từ tháng 8/2018 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và bán buôn nông sản. Hiện nay, HTX có tổng cộng 26 thành viên góp vốn kinh doanh với tổng số vốn thực góp là 606 triệu đồng.

            Hoạt động kinh doanh chính của HTX là thu mua khóm, khoai mỡ của các thành viên HTX và các hộ dân trên địa bàn để cung ứng cho các Hợp tác xã và các hộ kinh doanh buôn bán nông sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giangvới số lượng khóm cung cấp khoảng 1,5 tấn/ngày và khoai mỡ là 1,7 tấn/ngày. Qua gần 02 năm hoạt động, tình hình kinh doanh của HTX mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho các thành viên HTX và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ảnh: Văn phòng làm việc và nhà kho phục vụ hoạt động kinh doanh của HTX DVNN Hưng Thạnh.

Nhằm hỗ trợ cho HTX có đủ nguồn vốn lưu động để thu muakhóm và khoai mỡ, kịp thời cung cấp cho các hợp đồng đã ký kết và đáp ứng sự phát triển sản xuất, mở rộng thị trường,trong năm 2020Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã cho HTX vay với tổng số tiền là 330 triệu đồng với lãi suất ưu đãi là 6%/năm, thời hạn vay là 12 tháng qua đó góp phần giúp cho HTX giải quyết khó khăn về vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng thu cho ngân sách, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho các thành viên và người lao động.

Bài và ảnh: Nguyễn Hoàng Phương Thảo.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết