Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

o0o

 

Chi tiết tin

Kế hoạch tuyên truyền năm 2019
12/03/2019

 

Kế hoạch 36/KH-UBND ngày 20 tnag1 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về "Tuyên truyền phòng, chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang". 

Kế hoạch 281/KH-STTTT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của sở Thông tin và truyền thông về "Tuyên truyền phòng chống tội phạm năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang".  

Kế hoạch  38/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về "Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy năm 2019 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang"

Kế hoạch 282/ KH-STTTT ngày 08 tháng 3 năm 2019 của sở Thông tin và truyền thông về "Tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy năm 2019 trên đại bàn tỉnh Tiền Giang". 

Kế hoạch 565/KH-STTTT ngày 04 tháng 5 năm 2019 của sở Thông tin và Truyền thông về "Tuyên truyền xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2019". 

Văn bản mới Văn bản mới

 Truyền thông chính sách pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo
 Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản: Trụ sở số 15-17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết