Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng 174 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021)"

 

Chi tiết tin

Kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất
20/10/2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 429/KH-QĐTPT ngày 17/9/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện các dự án, từ ngày 22/9 đến ngày 02/10/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị ứng vốn tổ chức đợt kiểm tra các đơn vị cụ thể như sau:

1. Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang đã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án đầu tư và xây dựng công trình Cầu Ngũ Hiệp trên Đường tỉnh 868 (lần 2 và 3) và Dự án đầu tư và xây dựng công trình Cầu Vàm Trà Lọt (lần 2) với tổng số tiền ứng là 2.955 triệu đồng. Đến thời điểm kiểm tra (ngày 22/9/2020), đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường cho 34/37 hồ sơ với tổng số tiền 2.854 triệu đồng, trong đó: Cầu Ngũ Hiệp 10/10 hồ sơ với tổng số tiền là 787 triệu đồng và Cầu Vàm Trà Lọt 24/27 hồ sơ với tổng số tiền là 2.066 triệu đồng; các hồ sơ còn lại đơn vị đang tiến hành tiếp tục chi trả. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm xây dựng các công trình để xem tiến độ thực hiện các dự án. Nhìn chung, chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương thi công các công trình để hoàn thành kịp tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnhTiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang đã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang quản lý để bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Công trình Đường Lộ Dây Thép (ĐT 880B) với tổng số tiền là 26.000 tỷ đồng. Đến thời điểm kiểm tra (ngày 22/9/2020), đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường cho 61/166 hồ sơ với tổng số tiền 22.123 triệu đồng, các hồ sơ còn lại đơn vị đang tiến hành tiếp tục chi trả. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm xây dựng các công trình để xem tiến độ thực hiện các dự án.

3. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang đã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ Công trình Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long (Hạng mục Đê bờ Tây kênh Nguyễn Tấn Thành và các cống dưới đê) với số tiền là 2.757 triệu đồng. Đến thời điểm kiểm tra (ngày 23/9/2020), đơn vị đã chi bồi thường cho hộ dân với tổng số tiền 2.757 triệu đồng, trong đó: (trong tổng số 98 hộ dân phải đền bù với số tiền là 57.509 triệu đồng): 1.607 triệu đồng; Chi phí phục vụ công tác đền bù: 1.150 triệu đồng. Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm thi công công trình để xem tiến độ thực hiện dự án.

4. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho đã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang quản lý để bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Công trình Trường Mầm non Sao Mai, Phường 8, thành phố Mỹ Tho với tổng số tiền là 5.540 triệu đồng. Đến thời điểm kiểm tra (ngày 25/9/2020), đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường đầy đủ cho hộ bà Đặng Kim Loan với số tiền 5.540 triệu đồng. Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm thi công công trình để xem tiến độ thực hiện dự án.

5. Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất thị xã Cai Lậy đã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang quản lý để bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Công trình Nâng cấp Đường B2 (đoạn từ Đường tỉnh 868 đến đường số 3) với tổng số tiền là 13,682 tỷ đồng. Đến thời điểm kiểm tra (ngày 02/10/2020), đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường cho 141/165 hồ sơ với tổng số tiền 9.836 triệu đồng, các hồ sơ còn lại đơn vị đang tiến hành tiếp tục chi trả. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm xây dựng các công trình để xem tiến độ thực hiện các dự án. 

Ảnh 1,2: Cầu Bình Xuân và Cầu Vàm trà Lọt được thông xe vào ngày 05/10/2020 

Ảnh 3: Công trình Cầu Ngũ Hiệp được thông xe vào ngày 18/9/2020

 Tin và ảnh: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết