Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Well come to Tien Giang development investment fund

 

Chi tiết tin

Kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển Quỹ đất
11/06/2020

Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-QĐTPT ngày 14/5/2020  của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang về việckiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất và vốn vay từ nguồn cho vay hỗ trợ phát triển hợp tác xã, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện các dự án, từ ngày 18/5 đến ngày 04/6/2020,Quỹ Đầu tư phát triển chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị ứng vốntổ chức đợt kiểm tra các đơn vị cụ thểnhư sau:

- Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giangđã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện Dự án đầu tư và xây dựng công trình Cầu Ngũ Hiệp trên Đường tỉnh 868, Dự án đầu tư và xây dựng công trình Cầu Bình Xuân trên đường tỉnh 873 và Dự án đầu tư và xây dựng công trình Cầu Vàm Trà Lọt với tổng số tiền ứng là 95,9 tỷ đồng.

Đến thời điểm kiểm tra (ngày 18/5/2020), đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường cho 199/220 hồ sơ với tổng số tiền 92,3 tỷ đồng, trong đó: Cầu Ngũ Hiệp 48/67 hồ sơ với tổng số tiền là 22,5tỷ đồng; Cầu Bình Xuân 105/106 hồ sơ với tổng số tiền là 51,3 tỷ đồng đồng và Cầu Vàm Trà Lọt 46/47 hồ sơ với tổng số tiền là 18,5 tỷ đồng; các hồ sơ còn lại đơn vị đang tiến hành tiếp tục chi trả.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm xây dựng các công trình để xem tiến độ thực hiện các dự án. Nhìn chung, chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương thi công các công trình để hoàn thành kịp tiến độ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnhTiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Châu Thành đã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang quản lý để bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Công trình Trường Tiểu học Long Định và Trường Mầm non Long Định với tổng số tiền là 24,4 tỷ đồng. Đến thời điểm kiểm tra (ngày 22/5/2020), đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường đầy đủ cho hộ Thái Văn Hải với số tiền 23,9 tỷ đồng.

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giangđã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để chi bồi thường, hỗ trợ thực hiện Công trình Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang, Công trình nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học (giai đoạn 2) với tổng số tiền ứng là 24,8tỷ đồng.

Đến thời điểm kiểm tra (ngày 04/6/2020), đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường 15/15 hồ sơ với tổng số tiền là 24,5 tỷ đồng, trong đó:Công trình Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ tỉnh Tiền Giang 10/10 hồ sơ với tổng số tiền là 21,2 tỷ đồng; Công trình nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học (giai đoạn 2) 05/05 hồ sơ với tổng số tiền là 3,3 tỷ đồng.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Phòng BLTD và QLUT

Một số hình ảnh đợt kiểm tra:       

Ảnh 1: Đoàn kiểm tra đến Công trình Cầu Bình Xuân trên đường tỉnh 873 

Ảnh 2: Đoàn kiểm tra đến Công trình Cầu Ngũ Hiệp trên Đường tỉnh 868 

Ảnh 3: Đoàn kiểm tra đến Công trình Cầu Vàm Trà Lọt 

Ảnh 4: Đoàn kiểm tra đến khu đất được bồi thường để xây dựng Công trình Trường Tiểu học Long Định và Trường Mầm non Long Định

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết