Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. 

Welcome to Tien Giang development investment fund

Chi tiết tin

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công
16/09/2019

 

Ngày 06/9/2019, Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng để thực hiện Công trình đầu tư kết cấu hạ tầng Khu dân cư Phường 5, thị xã Gò Công của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công, tổng số vốn ứng là 1.488.981.065 đồng (số vốn ứng đợt 1 là 1.128.698.815 đồng và đợt 2 là 360.282.250 đồng)

Trong buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra các tài liệu, chứng từ có liên quan do Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất thị xã Gò Công cung cấp.Đến thời điểm kiểm tra,đơn vị đã sử dụng: 1.001.437.966 đồng, chưa sử dụng: 487.543.099 đồng, do đơn vị đang chờ hồ sơ quyết toán của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển Bách Khoa.

Trên cơ sở kiểm tra chứng từ, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện công trình đầu tư kết cấu hạ tầng Khu dân cư Phường 5, thị xã Gò Công và đề nghị Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất thị xã Gò Công thực hiện quyết toán giá trị công trình theo đúng quy định và hoàn trả vốn ứng đúng theo thời gian được UBND tỉnh duyệt. Dự án hoàn thành và tổ chức mở bán đấu giá vào tháng 10/2019 và dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ thu hồi vốn từ việc bán các lô đất để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ theo đúng thời gian./. 

Tin và ảnh: Nguyễn Hoàng Phương Thảo – CV Phòng BLTD&QLUT 

Ảnh 1: Hoàn thành hạng mục đường đá 0x4 và hệ thống thoát nước của dự án Khu dân cư  Phường 5, thị xã Gò Công. 

Ảnh 2: Hoàn thành hạng mục đường điện chiếu sáng và điện sinh hoạt của dự án Khu dân cư  Phường 5, thị xã Gò Công.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định số 1006/QĐ-UBND về mức lãi suất cho vay tối thiểu năm 2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ về hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 Quyết định: Về việc Ủy thác thực hiện hỗ trợ đặc thù từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 QĐ ban hành Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Liên kết Liên kết