Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Tiền Giang (12/8/1940-12/82020)!;

Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)!

Chi tiết tin

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công
16/09/2019

 

Ngày 06/9/2019, Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng để thực hiện Công trình đầu tư kết cấu hạ tầng Khu dân cư Phường 5, thị xã Gò Công của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thị xã Gò Công, tổng số vốn ứng là 1.488.981.065 đồng (số vốn ứng đợt 1 là 1.128.698.815 đồng và đợt 2 là 360.282.250 đồng)

Trong buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra các tài liệu, chứng từ có liên quan do Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất thị xã Gò Công cung cấp.Đến thời điểm kiểm tra,đơn vị đã sử dụng: 1.001.437.966 đồng, chưa sử dụng: 487.543.099 đồng, do đơn vị đang chờ hồ sơ quyết toán của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư phát triển Bách Khoa.

Trên cơ sở kiểm tra chứng từ, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện công trình đầu tư kết cấu hạ tầng Khu dân cư Phường 5, thị xã Gò Công và đề nghị Ban Quản lý dự án và Phát triển Quỹ đất thị xã Gò Công thực hiện quyết toán giá trị công trình theo đúng quy định và hoàn trả vốn ứng đúng theo thời gian được UBND tỉnh duyệt. Dự án hoàn thành và tổ chức mở bán đấu giá vào tháng 10/2019 và dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ thu hồi vốn từ việc bán các lô đất để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ theo đúng thời gian./. 

Tin và ảnh: Nguyễn Hoàng Phương Thảo – CV Phòng BLTD&QLUT 

Ảnh 1: Hoàn thành hạng mục đường đá 0x4 và hệ thống thoát nước của dự án Khu dân cư  Phường 5, thị xã Gò Công. 

Ảnh 2: Hoàn thành hạng mục đường điện chiếu sáng và điện sinh hoạt của dự án Khu dân cư  Phường 5, thị xã Gò Công.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết