Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Well come to Tien Giang development investment fund

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển: Làm việc với các Hợp tác xã
28/02/2020

Thực hiện Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy định cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh giảm nguồn vốn hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển để tạm thời hình thành nguồn vốn cho vay hỗ trợ phát triển  hợp tác xã.

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (Quỹ) đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh làm việc trực tiếp một số hợp tác xã(HTX) trên địa bàn tỉnh nhằm giới thiệu các quy định cho vay hỗ trợ phát triển hợp tác xã đồng thời tiếp cận các dự án, phương án phát triển sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã để đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn cho vay hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong năm 2020.

Quỹ tổ chức 03 đợt công tác vào ngày 18/02/2020, 20/02/2020 và ngày 25/02/2020, làm việc với 11 hợp tác xã gồm HTX nông nghiệp tổng hợp Hòa Thạnh, HTX sơ ri Gò Công Đông, HTX dịch vụ nông nghiệp Tăng Hòa, HTX rau an toàn Tân Đông, HTX nông nghiệp Mỹ Lợi A, HTX nông nghiệp Mỹ Đức Đông, HTX sản xuất, thương mại, dịch vụ Green Vina, HTX dịch vụ nông nghiệp Mỹ Quới, HTX Hưng Thạnh, HTX Sầu riêng Ngũ Hiệp, HTX sản xuất thương mại và dịch vụ nông nghiệp sạch Mỹ Phong.

Qua đợt công tác, Quỹ đã nắm được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX và hầu hết các HTX đều có nhu cầu vay vốn như vay vốnlưu động phục vụ kinh doanh, vay vốn đầu tư xe tải để vận chuyển hàng hóa, vay vốn đầu tư trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư xây dựng lò sấy lúa, máy gặt đập liên hợp, đầu tư xây dựng trụ sở HTX, nhà sơ chế trái cây,... Từ đó, Quỹ giới thiệu các HTX tiếp cận nguồn vốn cho vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ các hợp tác giải quyết khó khăn về vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan. 

Một số hình ảnh Quỹ đến làm việc với các HTX: 

Ảnh 1: Đoàn đến làm việc với HTX Rau an toàn Tân Đông 

Ảnh 2: Công nhân của HTX Sơ ri Gò Công đang sơ chế đóng gói sơ ri 

Ảnh 3: Đoàn tham quan nhà lưới trồng rau sạch của HTX Rau an toàn Tân Đông 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết