Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Hân hoan Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (08/6/2001-08/6/2021)"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An đến trao đổi học tập kinh nghiệm tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
30/10/2020

Ngày 16/10/2020 Đoàn công tác Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An do ông Nguyễn Quốc Phan - Giám đốc Quỹ làm trưởng đoàn đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuyên môn.

Tại buổi làm việc, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An và Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang cùng nhau trao đổi về công tác tổ chức bộ máy quản lý; công tác nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư; công tác nghiệp vụ tín dụng; công tác nghiệp vụ quản lý chi tiêu nội bộ, công tác kế toán, quản lý Quỹ Phát triển đất...

Qua buổi làm việc đã giúp hai đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết giữa hai Quỹ.

Một vài hình ảnh của buổi làm việc: 

Tin: Nguyễn Thị Kim Thu

Ảnh: Nguyễn Quốc Tuấn

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết