Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Hân hoan Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (08/6/2001-08/6/2021)"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Ban hành Quy định tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm tiền vay
23/10/2020

Trong các lĩnh vực hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ), hoạt động cho vay là hoạt động chủ yếu của Quỹ nên việc xác định tỷ lệ cho vay tối đa trên giá trị tài sản đảm bảo tiền vay có ý nghĩa rất quan trọng, rất cần thiết, là cơ sở cho việc ra quyết định cho vay và xác định số tiền cho vay, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau khi tham khảo quy định về tỷ lệ cho vay tối đa trên giá trị tài sản đảm bảo tiền vay của một số ngân hàng thương mại và quỹ đầu tư phát triển địa phương, ngày 20/8/2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-QĐTPT về Quy định tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản bảo đảm tiền vay của Quỹ.

Bố cục của Quy định trên gồm 08 Điều, cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng.

Điều 4. Xác định giá trị tài sản bảo đảm.

Điều 5. Xác định mức cho vay tối đa.

Điều 6. Xác định lại giá trị tài sản bảo đảm.

Điều 7. Tổ chức thực hiện.

Điều 8. Hiệu lực thi hành.

 

                                                                                  Tin: Võ Thị Thu Hồng

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết