Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Nhiệt liệt chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ I, nhiệm kì 2020-2025!

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang:Ban hành Quy trình nghiệp vụ tín dụng đối với hoạt động cho vay đầu tư
06/01/2020

 

Hoạt động cho vay là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ). Do đó,việc nâng cao chất lượng công tác tín dụng, đặc biệt là xây dựng quy trình nghiệp vụ tín dụng để đảm bảo các khoản cho vay của Quỹ được thực hiện theo một quy trình, thủ tục thống nhất; theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và giảm thiểu thấp nhất rủi ro có thể xảy ra là một việc làm rất cần thiết.

Ngày 16/12/2019, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-QĐTPT về Quy trình nghiệp vụ tín dụng đối với hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ, Quy trình này được xây dựng với mục đích hướng dẫn các Phòng nghiệp vụ, nhân viên tín dụng về các trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và giải ngân vốn vay tại Quỹ.

Bố cục của Quy trìnhgồm 02 Phần và 13 Điều, gồm:

Phần I: Quy định chung, gồm 02 Điều (từ Điều 1 đến Điều 2). Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Phần II: Quy định cụ thể, gồm 11 Điều (từ Điều 3 đến Điều 13). Quy định chi tiết về thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, phụ lục hợp đồng sửa đổi bổ sung thế chấp tài sản đối với tài sản hình thành từ dự án, điều kiện, nguyên tắc, hình thức, thủ tục giải ngân vốn vay, quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, kiểm tra giám sát, xử lý phát sinh sau giải ngân, kết thúc hợp đồng tín dụng và điều khoản thi hành.

Việc Quỹ ban hành Quy trình nghiệp vụ tín dụng đối với hoạt động cho vay đầu tư của Quỹ phù hợp với Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ và Quy chế cho vay đầu tư của Quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQL ngày 07/3/2016 của Hội đồng quản lý Quỹ.

Tin bài: Võ Thị Thu Hồng.

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết