Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng ngày Tết Trung Thu năm 2021 và Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Cho vay 03 Phương án Đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho các xã nông thôn mới năm 2020
18/05/2021

Công trình cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới tại các huyện thuộc tỉnh Tiền Giang của Công ty Điện lực Tiền Giang là các công trình nhằm nâng cao chất lượng lưới điện, trên địa bàn các xã được chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với quy mô: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo đường dây trung thế, hạ thế 01 pha dài; di dời điện kế vào đường dân xây dựng mới; lắp mới máy biến áp; nâng công suất tại chỗ của các trạm biến áp từ 1x15KVA lên 1x50KVA,...

Trong năm 2020, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) đã chấp thuận cho Công ty Điện lực Tiền Giang vay vốn để đầu tư 38 Phương án cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới với số tiền là 130 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/4/2021 Công ty Điện lực Tiền Giang đã giải ngân đợt 01 (38 Phương án) với số tiền là 116.130.921.730 đồng.

Tháng 04 năm 2021, Quỹ tiếp tục cho Công ty Điện lực Tiền Giang vay vốn để đầu tư 03 Phương án cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Bình Xuân, Bình Đông của thị xã Gò Công và xã Tân Thới của huyện Tân Phú Đông với số tiền chấp thuận cho vay là 12,185 tỷ đồng, lãi suất cho vay là 6,3%/năm, thời hạn cho vay tối đa là 05 năm.

Đây là công trình đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện phân phối thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển được quy định tại khoản 2 mục I Điều 1 của Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/03/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025.

Các Phương án đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới của Công ty Điện lực Tiền Giang đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện an toàn cho người dân trong phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã nông thôn mới nói riêng mà còn góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế chính trị của tỉnh nói chung. 

Ảnh 1: Công trình cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Bình Xuân, thị xã Gò Công

Ảnh 2: Công trình cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Tân Thới, huyện Tân Phú Đông. 

Tin và bài viết: Võ Thị Thu Hồng

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết