Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

'''

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang “Cho vay 05 Phương án Đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho các xã nông thôn mới năm 2022 của Công ty Điện lực Tiền Giang”
11/07/2022

        Công trình cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới tại các huyện thuộc tỉnh Tiền Giang của Công ty Điện lực Tiền Giang là các công trình nhằm nâng cao chất lượng lưới điện, trên địa bàn các xã được chọn xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Với quy mô: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo đường dây trung thế, hạ thế; di dời điện kế vào đường dân xây dựng mới; lắp mới máy biến áp; nâng công suất tại chỗ của các trạm biến áp,...

        Trong năm 2020-2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) đã chấp thuận cho Công ty Điện lực Tiền Giang vay vốn để đầu tư các Phương án cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới với số tiền là 140 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/5/2022 Công ty Điện lực Tiền Giang đã giải ngân với số tiền là 137 tỷ đồng, dư nợ đến ngày 31/5/2022 là 118 tỷ đồng.

Ảnh: Công trình cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Thiện Trung, huyện Cái Bè.

        Tháng 5 năm 2022, Quỹ tiếp tục cho Công ty Điện lực Tiền Giang vay vốn để đầu tư 05 Phương án cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho 03 xã nông thôn mới An Thái Đông, Thiện Trung và Hòa Khánh huyện Cái Bè với số tiền chấp thuận cho vay là 23,364 tỷ đồng, lãi suất cho vay là 6,3%/năm, thời hạn cho vay tối đa là 07 năm. Qua đó, nâng tổng số tiền Quỹ cho vay đối với các công trình phát triển lưới điện nông thôn mới là 160,3 tỷ đồng.

        Đây là công trình đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện phân phối thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển được quy định tại khoản 3 mục IV Điều 1 của Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025.

        Các Phương án đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho các xã nông thôn mới của Công ty Điện lực Tiền Giang đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện an toàn cho người dân trong sinh hoạt và phục vụ sản xuất trên địa bàn các xã nông thôn mới nói riêng mà còn góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế chính trị của tỉnh nói chung./.

Tin và ảnh: Lê Thị Minh Hương – Phòng TĐ-TD

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết