Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Welcome to Tiền Giang Development Investment Funds

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Cho vay 38 Phương án Đầu tư, cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho các xã nông thôn mới
18/08/2020

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho người dân trên địa bàn xã nông thôn và đáp ứng tiêu chí 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) tiếp nhận và thẩm định các Phương án cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới của Công ty Điện lực Tiền Giang gồm 38 phương án, với tổng mức đầu tư ước thực hiện là 266,6 tỷ đồng. Trong đó, đề nghị vay Quỹ 130 tỷ đồng, lãi suất cho vay 6,3%/năm, thời hạn cho vay tối đa là 10 năm.

Đây là công trình đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện phân phối thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, Quỹ đã thực hiện thẩm định và giải ngân cho 17 phương án với số tiền là 45,13 tỷ đồng và sẽ tiếp tục thẩm định, giải ngân các phương án còn lại trong năm 2020 khi Công ty cung cấp đủ hồ sơ.

Các phương án đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới của Công ty Điện lực Tiền Giang đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu cung cấp điện an toàn cho người dân trong phục vụ sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn xã nông thôn mới mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số hình ảnh về đầu tư cải tạo lưới điện: 

Ảnh 1: Công trình cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo của Công ty Điện lực Tiền Giang 

 

Ảnh 2: Công trình cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho xã nông thôn mới Bình Ninh, huyện Chợ Gạo của Công ty Điện lực Tiền Giang.

Tin bài và ảnh: Phạm Thị Ngọc Anh. 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết