Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN! "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang “Cho vay đầu tư Phương án xây dựng tuyến ống cấp nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước của khu vực trung tâm xã An Thạnh Thủy, xã Bình Ninh và một phần khu vực Cụm Công nghiệp Bình Ninh”
22/12/2021

​          Xã An Thạnh Thủy và xã Bình Ninh huyện Chợ Gạo là các xã thuộc phía Đông của tỉnh Tiền Giang. Nguồn nước sử dụng của những hộ dân chủ yếu từ nước trữ trong lu, hồ, đổi nước máy, nước ghe,… Các trạm cấp nước hiện trạng công suất nhỏ, hiệu quả hoạt động rất thấp, không đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu của người dân. Việc thiếu nước sạch xảy ra thường xuyên, nghiêm trọng nhất là vào thời điểm mùa khô luôn là nổi bức xúc của người dân trong khu vực. Trong tương lai, do tác động của biến đổi khí hậu, các chuyên gia cảnh báo các xã này sẽ đối mặt với tình trạng mặn xâm nhập sâu hơn, thời gian xâm nhập dài hơn. Khi đó, tình trạng thiếu nước sạch phục vụ cho người dân sẽ còn nghiêm trọng hơn.  

          Bên cạnh đó, Cụm Công nghiệp Bình Ninh đã được hình thành, nhưng đến nay chưa có hệ thống cấp nước hoàn chỉnh phục vụ cho các doanh nghiệp hoạt động. Trước tình hình trên, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đầu tư xây dựng phương án hệ thống cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khu vực trung tâm xã An Thạnh Thủy, xã Bình Ninh và một phần khu vực Cụm Công nghiệp Bình Ninh, công suất tối đa của đường ống chuyển tải là 3.000 m3/ngày đêm.

Ảnh: Tuyến ống cung cấp nước sạch cho các xã và Cụm Công nghiệp Bình Ninh.

          Đây là công trình đầu tư hệ thống cấp nước sạch thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thông qua Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025.

          Trong tháng 8 năm 2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang vay vốn để đầu tư xây dựng phương án này. Tổng mức đầu tư của phương án là 12,386 tỷ đồng, trong đó Quỹ Đầu tư phát triển cho vay là 9,2 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 74,3% tổng vốn đầu tư), lãi suất cho vay 6,0%/năm, thời gian vay là 09 năm (trong đó thời gian ân hạn: 06 tháng).

          Phương án đầu tư của Công ty đi vào hoạt động có hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội; đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch cho các xã có nhu cầu, giảm đáng kể tình trạng khan hiếm nước sạch vào mùa khô của người dân. Tạo điều kiện cho các ngành kinh tế, công nghiệp trong khu vực phía Đông của tỉnh Tiền Giang ngày càng phát triển./.

      Tin và ảnh: Phạm Thị Ngọc Anh

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết