Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

" MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN NHÂM DẦN! "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang “Cho vay đầu tư xe chuyên dùng ép rác để thu gom rác thải sinh hoạt của Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho”
20/12/2021

​          Thành phố Mỹ Tho được Chính phủ công nhận đô thị loại I vào tháng 4/2016 với dân số trên 229.000 người. Trong điều kiện kinh tế xã hội tỉnh nhà đang phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tăng và nâng lên đáng kể. Lượng rác thải sinh hoạt từ các hộ dân ngày càng nhiều nên việc vận chuyển rác thải về bãi rác luôn trong tình trạng quá tải, đã có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường của thành phố.
          Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo môi trường xanh - sạch cho thành phố, Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho đã lập phương án đầu tư xe chuyên dùng ép rác thu gom rác thải sinh hoạt nhằm phục vụ cho nhu cầu thu gom rác thải, trả lại không gian xanh - sạch cho thành phố.

Hình xe ép rác

          Đây là là phương án đầu tư, phát triển hệ thống xử lý rác thải, thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển được qui định tại khoản 3 mục I của Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/03/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025. Phương án đã được Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chấp thuận cho vay số tiền 3,250 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 79,61% tổng vốn đầu tư của phương án./.

                                                                   Bài và ảnh: Lê Thị Minh Hương

Văn bản mới Văn bản mới

 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết