Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

" "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Cho vay các Phương án đầu tư tuyến ống cấp nước tại huyện Cái Bè và huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang
04/07/2023

     Trong tháng 5 năm 2023, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang vay vốn để đầu tư xây dựng 02 Công trình tuyến ống cấp nước tại 02 huyện Gò Công Tây và huyện Cái Bè với tổng mức đầu tư của các phương án là 5,978 tỷ đồng, trong đó Quỹ cho vay cả với số tiền là 4,152 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ gần 70% tổng vốn đầu tư), lãi suất cho vay 6,0%/năm, thời gian vay là 05 năm.

Ảnh: Công trình Tuyến ống cấp nước D250, D63 HDPE đoạn từ Nhà máy nước Hòa Hưng đến trạm y tế

xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè đang thi công xây dựng.

     Công trình đầu tư hệ thống cấp nước sạch Tuyến ống cấp nước D250, D63 HDPE đoạn từ Nhà máy nước Hòa Hưng đến trạm y tế xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè và Công trình tuyến ống cấp nước HDPE 110-63 đường huyện 18 đoạn từ Quốc lộ 50, đường Đội 3 xã Bình Nhì, Đồng Sơn, Đồng Thạnh huyện Gò Công Tây thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển được quy định tại khoản 1 mục IV Điều 1 của Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025.

     Các Phương án đầu tư của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đi vào hoạt động sẽ có hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội; đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, giảm thiểu bệnh tật do sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. Đồng thời, phương án cũng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng khu vực./.

Tin bài và ảnh: Lê Thị Minh Hương

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết