Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Chào mừng Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6 năm 2020

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang:Cho vay Dự án đầu tư Cảng du thuyền
31/03/2020

Với lợi thế nằm cạnh Sông Tiền, Mỹ Tho đang là điểm thu hút khách trong và ngoài nước đến tham quan Mỹ Tho và trung chuyển đi các nơi trong khu vực ngày càng nhiều.

Hiện tại, Cảng Mỹ Tho là cảng khu vực miền Tây Nam Bộ duy nhất được cho phép tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài và là cảng có dịch vụ đại lý tàu biển, cung ứng nhiên liệu và lượng khách hàng tàu khách du lịch nước. Tuy nhiên, ngoài việc tiếp nhận tàu khách du lịch, Cảng Mỹ Tho còn là cảng bóc dỡ hàng hóa với số lượng tương đối lớn nên không bảo đảm an toàn và mỹ quan cho du khách. Do đó, việc đầu tư Cảng du thuyền nhằm tách biệt với hoạt động vận chuyển hàng hóa để đảm bảo việc tiếp nhận các tàu khách du lịch được an toàn, hiệu quả, đồng thời thu hút thêm lượng khách lữ hành trong nước.

Thực hiện Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 khu dịch vụ hỗn hợp sông Tiền, theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã kêu gọi nhà đầu tư đầu tư Cảng du thuyền và quyết định chọn liên danh Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho và Công ty TNHH Ngọc An Nguyên là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Dự án đầu tư Cảng du thuyền là công trình đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông (bến bãi, cầu, phà, các công trình trọng điểm của tỉnh…), thuộc đối tượng cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển được quy định tại khoản 1 mục I của Nghị quyết số 121/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Qua thẩm định, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang đã đồng ý cho Liên danh Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho và Công ty TNHH Ngọc An Nguyên do Công ty Cổ phần Cảng Mỹ Tho làm đại diện vay vốn đầu tư để thực hiện Dự án này với số tiền là 50 tỷ đồng, thời gian vay vốn là 10 năm (Trong đó: Thời gian ân hạn 01 năm), lãi suất: 6,3%/năm.

Việc đầu tư xây dựng Cảng du thuyền góp phần phát triển du lịch tỉnh nhà, phát huy thế mạnh vận chuyển đường thủy của tỉnh hòa nhập xu thế phát triển chung của khu vực.Đồng thời, cũng góp phần vào việc giới thiệu sản phẩm, bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh, tạo ra không gian có những hoạt động đa dạng như du lịch sông nước, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí mang dấu ấn riêng về du lịch sông nước của tỉnh Tiền Giang./. 

Hình 1: Phối cảnh Dự án đầu tư Cảng du thuyền 

Hình 2: Phối cảnh Dự án đầu tư Cảng du thuyền 

Hình 3: Phối cảnh Nhà ga chính - Dự án đầu tư Cảng du thuyền

Tin và ảnh: Võ Thị Thu Hồng.

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết