Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

" "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2023
21/09/2023

​     Chuyển đổi số là những xu hướng phát triển mở ra nhiều cơ hội, tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội, tạo điều kiện để các địa phương nắm bắt, bứt phá vươn lên. Những năm qua, tỉnh Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp nhiều dịch công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, đã mang lại một số kết quả thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 1, Ảnh 2: Người lao động Quỹ tham gia thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang”năm 2023

     Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày chuyển đổi số của tỉnh Tiền Giang năm 2023 (gọi chung là Ngày Chuyển đổi số) theo Kế hoạch số 399/KH-UBND ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số với các nội dung như: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số thông qua hộp thư điện tử, các cuộc họp của cơ quan, trên kênh Zalo,...; tham gia cuộc thi “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang” năm 2023; 100% người quản lý, người lao động cài đặt ứng dụng VssID, VNeID và kích hoạt định danh điện tử mức 2; ứng dụng chữ ký số và thực hiện việc lập, lưu trữ hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan trên hệ thống quản lý văn bản điều hành, đảm bảo việc khai thác thông tin trên môi trường mạng.

     Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với tinh thần là đổi mới, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp mục đích, ý nghĩa chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023, đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể người quản lý, người lao động Quỹ hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh Tiền Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Tin bài và ảnh: Nguyễn Đoàn Tú Quyên

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết