Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra giải ngân vốn ứng từ nguồn phát triển quỹ đất
12/01/2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-QĐTPT ngày 04/01/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất. Ngày 07/01/2021, Đoàn kiểm tra do bà Nguyễn Thị Thùy Linh – Phó Giám đốc Quỹ làm Trưởng đoàn phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị ứng vốn) tổ chức đợt kiểm tra Công trình Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long; Hạng mục Đê bờ Tây kênh Nguyễn Tấn Thành và các cống dưới đê nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện dự án.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất với tổng số tiền là 26,9 tỷ đồng để thực hiện chi trả bồi thường Công trình hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu – Mỹ Long; hạng mục đê bờ Tây kênh Nguyễn Tấn Thành và các cống dưới đê. Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường cho 145/153 hồ sơ với tổng số tiền khoảng 44,5 tỷ đồng, trong đó sử dụng vốn ứng 25,3 tỷ đồng, các hồ sơ còn lại đơn vị đang tiếp tục chi trả.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm xây dựng các công trình để xem tiến độ thực hiện các dự án. Công trình đang trong giai đoạn bồi thường, giải tỏa các hộ dân và san lắp mặt bằng, chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục công trình để hoàn thành kịp tiến độ được giao./.

Một số hình ảnh đợt kiểm tra:       

​​

 

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan ( Phòng BLTD & QLUT)

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết