Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

'''

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiến Giang “Kiểm tra sau giải ngân tình hình sử dụng vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất”
22/07/2022

        Thực hiện Kế hoạch số 258/KH-QĐTPT ngày 12/7/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) về kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng Công trình Cầu Vàm Cái Thia (lần 2) do Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư và Dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 874 (lần 4) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Ngày 13/7/2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang do ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Quỹ làm Trưởng đoàn, phối hợp cùng các đơn vị ứng vốn tổ chức đợt kiểm tra về việc sử dụng vốn ứng, kết quả như sau:

        1. Dự án đầu tư xây dựng Công trình Cầu Vàm Cái Thia, Quỹ đã giải ngân vốn ứng (lần 2) cho Sở Giao thông vận tải tỉnh với số tiền là 11.370.864.341 đồng (luỹ kế số vốn ứng là 38.739.498.196 đồng). Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã thực hiện chi trả tổng cộng là 38.739.498.196 đồng (lần 1: 22.864.315.653 đồng; lần 2: 10.762.237.406 đồng), số tiền còn lại 5.112.945.137 đồng đơn vị đang thực hiện vận động để tiếp tục tiến hành chi trả.

Ảnh 1: Đang thi công Mố cầu và đường dẫn vào Cầu Vàm Cái Thia

        2. Dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 874, Quỹ đã giải ngân vốn ứng (lần 4) cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh với số tiền là 5.786.427.855 đồng (lũy kế vốn đã ứng là 50.905.810.681 đồng). Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã thực hiện chi trả là 45.951.872.152 đồng (lần 1: 23.491.545.620 đồng; lần 2: 2.562.487.647 đồng; lần 3: 14.824.241.000 đồng; lần 4: 5.073.597.885 đồng), số tiền còn lại 4.953.938.529 đồng đơn vị đang thực hiện vận động để tiếp tục tiến hành chi trả.

Ảnh 2: Đường tỉnh 874 đang thi công nâng cấp, mở rộng

        Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm xây dựng công trình để xem tiến độ thực hiện của các dự án. Các công trình đang trong giai đoạn bồi thường, giải tỏa và san lắp mặt bằng,...Chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục công trình để kịp hoàn thành tiến độ. Dự kiến Công trình Cầu Vàm Cái Thia và Công trình nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 874 hoàn thành vào cuối năm 2022./.

                                                               Tin và ảnh: Võ Thị Thu Hồng

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết