Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

***

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra sau giải ngân vốn ứng các dự án Đường huyện 72 và 02 cầu trên tuyến, Trường THPT Huỳnh Văn Sâm trên địa bàn huyện Cái Bè
05/02/2024

      Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-QĐTPT ngày 04/01/2024 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất. Ngày 23/01/2024, Đoàn kiểm tra của Quỹ đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng từ nguồn vốn phát triển Quỹ đất để thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ các dự án Đường huyện 72 và 02 cầu trên tuyến; Trường THPT Huỳnh Văn Sâm do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè là đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè ủy quyền thực hiện ứng vốn.

     Quỹ kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện dự án Đường huyện 72 và 02 cầu trên tuyến. Số tiền đã ứng từ Quỹ là 13.674.000.000 đồng, đơn vị đã chi bồi thường, hỗ trợ cho 244/468 hộ dân với số tiền là 13.080.110.614 đồng, số tiền còn lại chưa chi là 593.889.386 đồng, đơn vị đang tiếp tục chi trả cho các hộ dân còn lại.

Ảnh 1: Hiện trạng Đường huyện 72

       Tiếp theo, Đoàn kiểm tra Công trình Trường THPT Huỳnh Văn Sâm. Số tiền đã ứng từ Quỹ là 18.000.000.000 đồng, đơn vị đã chi bồi thường, hỗ trợ cho 04/05 hộ dân số tiền là 14.659.063.468 đồng, số tiền còn lại chưa chi là 3.340.936.532 đồng, đơn vị đang tiếp tục chi trả cho hộ dân còn lại.

      Sau khi kiểm tra các hồ sơ chứng từ, Đoàn kiểm tra của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cùng với đơn vị đi đến kiểm tra tại địa điểm để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 02 dự án trên thì đơn vị đã sử dụng vốn ứng đúng mục đích.

Ảnh 2: Khu vực thi công dự án Trường THPT Huỳnh Văn Sâm

​     Nhìn chung, qua kiểm tra các công trình đang trong giai đoạn bồi thường, giải tỏa các hộ dân và san lắp mặt bằng. Khi các dự án này hoàn thành, góp phần  phục vụ nhu cầu vận chuyển nông sản, hàng hóa, dịch vụ, văn hóa, giáo dục tạo điều kiện phát triển kinh tế -  xã hội của huyện Cái Bè./.

Tin bài và ảnh: Trần Thị Cẩm Tú 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết