Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

***

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ các dự án Đường huyện 67 (Đường Phú An), Đường huyện 70B (Đường Liên ấp xã Ngũ Hiệp) trên địa bàn huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang
08/11/2022

     Thực hiện Kế hoạch số 439/KH-QĐTPT ngày 28/10/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất. Ngày 31 tháng 10 năm 2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp cùng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy tổ chức kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện dự án Đường huyện 67 (Đường Phú An) và các cầu, xã Phú An - Hiệp Đức, huyện Cai Lậy. Tổng mức đầu tư của dự án là 22.246.000.000 đồng, nguồn vốn đầu tư được cấp từ ngân sách Nhà nước. Số tiền đã ứng từ Quỹ là 2.286.706.000 đồng. Đơn vị đã chi bồi thường, hỗ trợ cho 195/195 hộ dân với số tiền là 2.286.706.000 đồng.

Ảnh 1: Hiện trạng khu vực thực hiện dự án đường huyện 67

     Tiếp theo, Đoàn kiểm tra đến kiểm tra Công trình Đường huyện 70B (Đường liên ấp xã Ngũ Hiệp), xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy. Tổng mức đầu tư của dự án là 45.655.000.000 đồng, nguồn vốn đầu tư được cấp từ ngân sách Nhà nước. Số tiền đã ứng từ Quỹ là 8.723.339.000 đồng. Đến ngày 31/10/2022 đã chi bồi thường, hỗ trợ cho 109/113 hộ dân số tiền là 8.479.010.000 đồng, còn lại 04 hộ chưa nhận số tiền là 244.329.000 đồng do đi làm ở nơi khác chưa về nhận, địa phương đang vận động và liên lạc các hộ dân về nhận tiền.

Ảnh 2: Khu vực chuẩn bị giải phóng mặt bằng thi công dự án Đường huyện 70B (Đường Liên ấp xã Ngũ Hiệp)

     Nhìn chung, qua kiểm tra các công trình đang trong giai đoạn bồi thường, giải tỏa các hộ dân và san lắp mặt bằng. Khi các dự án này hoàn thành, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông, xây dựng huyện nông thôn mới, phục vụ nhu cầu vận chuyển nông sản, hàng hóa, dịch vụ, tạo điều kiện phát triển kinh tế -  xã hội của huyện Cai Lậy./.

Tin bài và ảnh: Trần Thị Cẩm Tú

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết