Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

''''

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cầu qua sông Mỹ Đức Tây
27/09/2022

     Thực hiện kế hoạch số 367/KH-QĐTPT ngày 14/9/2022 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất. Ngày 20/9/2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp cùng đơn vị ứng vốn đã tiến hành kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện dự án Cầu qua sông Mỹ Đức Tây.

     Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cái Bè đã ứng vốn với tổng số tiền là 18.633.077.844 đồng (ứng lần 1: 12.500.000.000 đồng; ứng lần 2: 6.133.077.844 đồng). Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã chi hết số tiền ứng vốn cho các cá nhân và tổ chức được chi trả bồi thường, hỗ trợ đúng với mục đích ứng vốn.

Ảnh: Công trình Cầu qua sông Mỹ Đức Tây đang thi công

     Dự án Cầu qua sông Mỹ Đức Tây là dự án đầu tư xây dựng nhằm kết nối Đường huyện 78 với Đường huyện 71B và Đường tỉnh 864 để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1 góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện Cái Bè nói riêng, cũng như tỉnh Tiền Giang nói chung. Cầu qua sông Mỹ Đức Tây có chiều dài 149,18 mét, gồm 05 nhịp, khổ cầu rộng 08 mét với tải trọng thiết kế HL93. Sau khi kiểm tra các hồ sơ chứng từ Đoàn kiểm tra của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cùng với đơn vị đi đến kiểm tra tại địa điểm thi công dự án Cầu qua sông Mỹ Đức Tây.

Tin và ảnh: Lê Châu Việt Thanh

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết