Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

'''

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang:Kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tại huyện Tân Phước
29/06/2021

       Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-QĐTPT ngày 10/5/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện của dự án.Ngày 11/5/2021,Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp cùng đơn vị ứng vốn tổ chức đợt kiểm tra về việc sử dụng vốn ứng tại Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước gồm các dự án:Bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng Công trình Đường Nam Trương Văn Sanh ĐH.42 (đoạn từ ĐT 867 đến kênh Chín Hấn) - giai đoạn 1 với tổng số tiền là 559 triệu đồng;bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng Công trình Cầu kênh Ba trên đường huyện 43 với tổng số tiền là 206 triệu đồng. Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã thực hiện đã chi trả: 522 triệu đồng (bồi thường, hỗ trợ và khen thưởng cho các hộ dân), các hồ sơ còn lại đơn vị đang tiếp tục chi trả.

          Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm xây dựng các công trình để xem tiến độ thực hiện của dự án.Công trình đang trong giai đoạn bồi thường, giải tỏa các hộ dân và san lắp mặt bằng, chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục công trình để hoàn thành kịp tiến độ.Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào năm 2022. 

Tin và ảnh: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết