Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

***

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
03/11/2023

     Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-QĐTPT ngày 24/10/2023 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất. Ngày 27/10/2023, Quỹ đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1) do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư.

     Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang đã ứng vốn cho Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1) bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Giản với số tiền 6.713.016.880 đồng, đến thời điểm kiểm tra đơn vị đã chi hết số tiền ứng vốn tại Quỹ. Sau khi kiểm tra các hồ sơ, chứng từ thì đơn vị đã sử dụng vốn ứng đúng mục đích.

Ảnh: Hiện trạng đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Giản

     Tiểu dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1) nhằm mục đích tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng các hạng mục công trình Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1) theo quy hoạch được duyệt./.

Tin bài và ảnh: Lê Châu Việt Thanh

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản: Trụ sở số 15-17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết