Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

'''

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện bồi thường các công trình của huyện Gò Công Tây và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang
23/08/2022

      Trong 02 ngày 28 và 29/7/2022, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp cùng đơn vị ứng vốn tổ chức Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện các dự án.

      Đoàn đã kiểm tra sau giải ngân vốn ứng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án Mở rộng đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (khu vực II) giai đoạn 2 với tổng số tiền là 19.435.423.988 đồng.

      Đến thời điểm kiểm tra đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường cho các hộ dân với số tiền là 19.397.357.529 đồng, phần còn lại (38.069.459 đồng) Ban đang tiếp tục chi cho Hội đồng bồi thường huyện Gò Công Đông. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm thi công các công trình để xem tiến độ thực hiện các dự án. Nhìn chung, Ban đã tiến hành chi trả bồi thường đã xong, chuẩn bị tiến hành xây dựng các công trình.

​​Ảnh: Hiện trạng đất đã được bồi thường, hỗ trợ

     Tại huyện Gò Công Tây, Đoàn đã kiểm tra sau giải ngân vốn ứng Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Gò Công Tây để thực hiện bồi thường, hỗ trợ dự án Giải phóng mặt bằng nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây với tổng số tiền là 20.493.484.545 đồng.

     Đến thời điểm kiểm tra (29/7/2022) đơn vị đã thực hiện chi trả bồi thường với tổng số tiền 17.385.296.615 đồng, phần còn lại (3.108.187.930 đồng) đơn vị đang tiến hành tiếp tục chi trả bồi thường. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm giải phóng mặt bằng để xem tiến độ thực hiện dự án./.

Tin và ảnh: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết