Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất
08/02/2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 70/KH-QĐTPT ngày 01/02/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện của dự án, ngày 02/02/2021, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp cùng đơn vị ứng vốn tổ chức đợt kiểm tra về việc sử dụng vốn ứng như sau:

Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phước đã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang quản lý để bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Công trình nâng cấp, mở rộng đường Đông kênh 17 (đoạn từ Đường tỉnh 865 đến kênh Trương Văn Sanh) với tổng số tiền là 6,230 tỷ đồng. Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã thực hiện đã chi trả: 4,636 tỷ đồng (bồi thường, hỗ trợ cho 11/15 hộ dân: 4,476 tỷ đồng; khen thưởng cho 30 hộ dân: 60 triệu đồng), các hồ sơ còn lại đơn vị đang tiến hành tiếp tục chi trả. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn đến địa điểm xây dựng các công trình để xem tiến độ thực hiện của dự án. Công trình đang trong giai đoạn bồi thường, giải tỏa và san lắp mặt bằng, chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương thi công các hạng mục công trình để hoàn thành kịp tiến độ. Dự kiến Công trình hoàn thành vào năm 2022./. 

Ảnh 1,2: Nửa tuyến đường Đông kênh 17 đã được san lắp mặt bằng và trải đá xanh

Tin và ảnh: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết