Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

***

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra sau ứng vốn để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án ĐT 877B đoạn từ đường vào Trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông đến đường Cây Dông, xã Phú Tân của Ban QLDA và PTQĐ huyện Tân Phú Đông
11/04/2024

       ​​​Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-QĐTPT ngày 21/3/2024 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang, ngày 04/4/2024 Quỹ đã tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án ĐT 877B đoạn từ đường vào Trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông đến đường Cây Dông, xã Phú Tân do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phú Đông là đơn vị được Ủy ban nhân dân huyện Tân Phú Đông ủy quyền thực hiện ứng vốn.

       Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tân Phú Đông đã ứng vốn với tổng số tiền là 14.182.000.000 đồng. Đến thời điểm kiểm tra, đơn vị đã tiến hành chi trả số tiền là 12.219.406.952 đồng, còn lại chưa chi với số tiền là 1.962.593.048 đồng, đơn vị đang vận động để tiếp tục tiến hành chi trả.

Ảnh: Hiện trạng Dự án ĐT 877B đoạn đầu tại xã Phú Thạnh

      Sau khi kiểm tra các hồ sơ chứng từ, Quỹ tiến hành đi kiểm tra thực tế tại công trình và 02 hộ dân nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ  là hộ ông Đặng Anh Minh tại ấp Cả Thu 1, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông và hộ ông Trần Văn Phúc tại ấp Bà Từ, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, các hộ dân đã nhận tiền đầy đủ, đơn vị sử dụng vốn ứng đúng mục đích.

       Việc ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để đầu tư xây dựng ĐT 877B đoạn từ đường vào Trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông đến đường Cây Dông, xã Phú Tân nhằm đồng bộ và phát huy hiệu quả với các đoạn đường đã đầu tư, phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực, tạo điều kiện phát triển hạ tầng giao thông của huyện, kết nối mạng lưới giao thông trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời hoàn thiện tiêu chí giao thông đạt chuẩn huyện nông thôn mới./.

Tin bài: Lê Châu Việt Thanh  

Văn bản mới Văn bản mới

 Thông báo lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản: Trụ sở số 15-17 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành Danh mục các ngành, nghề lĩnh vực ưu tiên phát triển KT-XH được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng giai đoạn 2023-2025
 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết