Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

'''

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình sau giải ngân vốn ứng từ nguồn phát triển quỹ đất
31/05/2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-QĐTPT ngày 10/5/2021 và Kế hoạch số 226/KH-QĐTPT ngày 17/5/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn ứng và tiến độ thực hiện các dự án, từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2021, Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức đợt kiểm tra sau giải ngân vốn ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất của các đơn vị cụ thể như sau:

- Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Châu Thành đã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang quản lý để bồi thường, hỗ trợ để thực hiện các công trình sau:

+ Công Trường Tiểu học Bình Đức: ứng vốn với tổng số tiền là 18.060.281.008 đồng. Đến thời điểm kiểm tra (ngày 13/5/2021), đơn vị đã chi hết số tiền ứng vốn và thực hiện chi trả bồi thường đầy đủ cho các hộ dân theo quy định.

+ Công trình Nâng cấp, mở rộng đường vào Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang: ứng vốn với tổng số tiền là 3.277.515.540  đồng. Đến thời điểm kiểm tra (ngày 13/5/2021), đơn vị đã chi hết số tiền ứng vốn và thực hiện chi trả bồi thường đầy đủ cho các hộ dân theo quy định.

+ Công trình Đường Kênh Kháng Chiến (Đường huyện 38B): ứng vốn với tổng số tiền là 1.375.722.124 đồng. Đến thời điểm kiểm tra (ngày 13/5/2021), đơn vị đã chi tiền ứng vốn là 1.373.438.124 đồng, số tiền chưa chi là 2.284.000 đồng: do còn 02 hộ đi làm xa chưa về nhận tiền khen thưởng.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tiền Giang đã ứng từ nguồn vốn phát triển quỹ đất để bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trung Trực (Đường tỉnh 879) đoạn từ Quốc lộ 50 đến Nguyễn Văn Giác với số tiền là 5.337.630.074 đồng. Đến thời điểm kiểm tra (17/5/2021) đơn vị đã chi tiền ứng vốn là 3.789.135.248 đồng, số tiền chưa chi là 1.548.494.826 đồng do còn 10 hộ chưa nhận, đơn vị đang vận động và tiếp tục chi trả vào đợt tiếp theo.

Nhìn chung, các đơn vị ứng vốn đã sử dụng vốn ứng đúng mục đích theo cam kết tại các hợp đồng ứng vốn đã ký kết với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang. Đoàn kiểm tra đã đến địa điểm xây dựng các công trình, hiện đa số các hộ dân đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Tin và ảnh: Nguyễn Thị Cẩm Loan – Phòng BLTD và QLUT 

Một số hình ảnh đợt kiểm tra: 

Ảnh 1: Công trình Đường Kênh Kháng Chiến (Đường huyện 38B) 

Ảnh 2: Công trình Nâng cấp, mở rộng đường vào Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang 

Ảnh 3: Khu đất hộ dân bàn giao để thực hiện Công Trường Tiểu học Bình Đức 

Ảnh 4: Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trung Trực (Đường tỉnh 879) đoạn từ Quốc lộ 50 đến Nguyễn Văn Giác 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế ứng vốn từ nguồn vốn phát triển quỹ đất tỉnh Tiền Giang
 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Về việc tiếp tục thực hiện mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ
 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

Liên kết Liên kết