Truy cập nội dung luôn

 

CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH TIỀN GIANG

" "

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra tình hình sử dụng vốn trước và sau khi giải ngân dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe Sông Tiền
05/11/2023

     Thực hiện Kế hoạch số 423/KH-QĐTPT ngày 25/10/2023 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn trước và sau giải ngân vốn vay. Ngày 26/10/2023, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay và tiến độ thực hiện dự án Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe Sông Tiền do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dịch vụ Sông Tiền làm chủ đầu tư.

   

Ảnh 1: Trụ sở và Sân sát hạch lái xe

      Đến thời điểm kiểm tra, Công ty Sông đã đầu tư hoàn thành một số hạng mục với giá trị thực hiện công trình (giá trước thuế GTGT) tạm tính theo chứng từ Công ty cung cấp là 33.486.060.300 đồng (Trong đó, vốn tự có của Công ty  là 20.635.459.830 đồng và vốn vay của Quỹ Đầu tư phát triển là 12.949.600.470 đồng), chiếm 63,93% so với vốn đầu tư ước thực hiện (52.375.000.000 đồng), Công ty đã sử dụng vốn vay đúng mục đích.

 

  

Ảnh 2: Thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy

     Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo và sát hạch lái xe Sông Tiền được đầu tư với quy mô hiện đại, đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn và đảm bảo chất lượng theo qui định hiện hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận trong khu vực có nhu cầu học và thi lấy giấy phép lái xe. Góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh, thực hiện hiệu quả Đề án “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang đến 2020, định hướng đến năm 2030” được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành theo Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 26/10/2018. Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành và hoạt động vào giữa tháng 11 năm 2023./. 

Tin và ảnh: Phan Thị Kim Ngân

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử của người quản lý, người lao động thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài sản cố định của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định ban hành Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 Quyết định Ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết