Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển Tiền Giang

Chào mừng Quốc tế thiếu nhi 01 tháng 6 năm 2020

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Kiểm tra việc sử dụng vốn vay đầu tư mở rộng chợ Phú Đông, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông.
06/12/2019

Ngày 25/11/2019, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) tiến hành kiểm tra định kỳ sau giải ngân đối với  Phương án vay vốn đầu tư mở rộng chợ Phú Đông, xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Thu Trang, Phương án này đã được Quỹ chấp thuận cho vay đầu tư vào tháng 9/2015 và tháng 6/2017 với tổng số tiền cho vay là 1,850 tỷ đồng. Tổ kiểm tra do bà Bùi Thị Nga, Trưởng phòng Thẩm định – Tín dụng làm Tổ trưởng, dự làm việc với Tổ cóbà Trần Thị Thu - Giám đốc Công ty.

Chợ Phú Đông được Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thu Trangđầu tư và khai thác  năm 2012, chợ xây dựng trên khu đất rộng 8.365 m2 của bà Võ Thị Thu (Giám đốc Công ty), nhà lồng chợ do Ủy ban nhân dân huyện đầu tư và khai thác trong 30 năm (hiện đang giao khoán cho Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thu Trang khai thác). Các dãy kios, khu chợ cá, khu hàng nông sản (với 36 kiot và hơn 60 điểm bán hàng) do Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thu Trangđầu tư và khai thác.

Chợ Phú Đông là chợ trung tâm của huyện Tân Phú Đông, nơi tập trung đầu mối mua bán hải sản.Qua 05 năm hoạt động, do nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương Chợ Phú Đông ngày càng phát triển về số lượng hộ kinh doanh cá thể. Trong khi đó, diện tích của chợ không đủ chỗ cho các hộ tiểu thương kinh doanh, mua bán. Chính vì lý do đó, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại Thu Trang đầu tư mở rộng chợ Phú Đông.Từ khi chợ được đầu tư mở rộng cho đến nay đã tạo điều kiện cho các hộ tiểu thương kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn, đồng thời góp phần phát triển kinh tế  - xã hội tại địa phương.

Sau buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của nhà lồng chợ và các dãy kios. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế tình hình hoạt động của chợ và kiểm tra hồ sơ, Tổ Kiểm tra nhận thấy: Công ty hoạt động có hiệu quả, ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty, đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ và lãi vay trong thời gian tới./. 

Ảnh: Chợ Phú Đông, huyện Tân Phú Đông.

Tin và ảnh: Dương Thị Thúy Vân, Phòng Thẩm định – Tín dụng

Văn bản mới Văn bản mới

 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết