Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Website Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

"Chào mừng kỷ niệm ngày 30/4 và ngày 01/5 năm 2021"

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Thực hiện kiểm tra định kỳ tình hình sử dụng vốn vay và tài sản bảo đảm tiền vay của các đơn vị vay vốn
03/02/2021

Thực hiện Kế hoạch số 545/KH-QĐTPT ngày 02/12/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (sau đây gọi tắt là Quỹ) về việc kiểm tra tài sản bảo đảm tiền vay tại Quỹ năm 2020. Ngày 11/12/2020, Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Quỹ làm trưởng đoàn. Đoàn tiến hành kiểm tra tài sản thế chấp và tình hình sử dụng vốn vay, tình hình tài chính năm 2020 của 03 dự án đã được Quỹ chấp thuận cho vay là: Dự án Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1; Phương án đầu tư xe chuyên dùng phục vụ thu gom vận chuyển rác; Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Hoa Lan.

Tháng 6/2019, Quỹ đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang vay vốn để đầu tư Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1. Tổng mức đầu tư của dự án là 232,2 tỷ đồng, trong đó Quỹ cho vay là 85 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 37% tổng vốn đầu tư của dự án), lãi suất cho vay 6,9%/năm, thời gian vay là 07 năm (trong đó thời gian ân hạn: 01 năm). Đến nay, Công ty đã giải ngân với tổng số tiền là 75,2 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, công trình đã hoàn thành 99% và đưa vào sử dụng tháng 12/2020 với quy mô 50 ha, được chia thành 32 lô, mỗi lô rộng 1,3 hecta. Hiện đã có Công ty TNHH Global Running thuê đất tại Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1 với diện tích: 104.000 m2.

Qua kiểm tra hồ sơ, Công ty hoạt động có hiệu quả, hoạt động kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng về mặt doanh số, doanh thu năm 2020: 1.781 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 167 tỷ đồng (tăng 55% so với năm 2019).

Đoàn Kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty, đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 

Ảnh 1: Công trình Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang 

Trường Mầm non Hoa Lan được xây dựng vào năm 2016 với diện tích xây dựng là 4.501,8m2 theo tiêu chuẩn trường bán trú đạt chuẩn quốc gia, có trang thiết bị hiện đại nhằm phục vụ tốt cho các cháu về chăm sóc, môi trường và giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho trẻ trong độ tuổi mầm non trong khu vực. Đến thời điểm hiện nay, trường đã tiếp nhận tổng số được 330 trẻ với 12 nhóm lớp học (trong đó độ tuổi từ 1 tuổi đến 3 tuổi có 4 lớp, từ 3 tuổi đến 5 tuổi là 08 lớp), với tổng số 34 giáo viên, nhân viên.

Sau buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các lớp học. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế và kiểm tra hồ sơ, đoàn kiểm tra ghi nhận những nổ lực của nhà trường. Đồng thời đề nghị trường tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và sớm hoàn thiện hồ sơ liên quan đến quyết toán hoàn thành công trình theo quy định. 

Ảnh 2: Đoàn kiểm tra Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang làm việc với Lãnh đạo Trường Mầm non Hoa Lan.

Ngày 15/11/2018, Quỹ chấp thuận cho Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gò Công vay vốn từ nguồn vốn Quỹ để đầu tư mua 01 xe ép rác phục vụ thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt của các hộ dân của thị xã Gò Công về bãi rác Long Chánh để xử lý, với tổng mức đầu tư là 1,927 tỷ đồng, trong đó Quỹ cho vay là 1,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 78% tổng vốn đầu tư của dự án), lãi suất cho vay: 7,2%/năm, thời gian vay là: 05 năm.

Qua kiểm tra hồ sơ, Công ty hoạt động có hiệu quả, hoạt động kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng về mặt doanh số, doanh thu năm 2020: 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 1,57 tỷ đồng (tăng 37% so với năm 2019).

Đoàn Kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty, đồng thời đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ và lãi vay trong thời gian tới. 

Ảnh 3: Xe ép và vận chuyển rác của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gò Công.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các đơn vị vay vốn, đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Đồng thời đề nghị các đơn vị vay vốn cung cấp Báo cáo tài chính năm 2020 và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong các hợp đồng đã ký kết với Quỹ theo đúng quy định./.  

                                                            Tin và ảnh: Phạm Thị Ngọc Anh.

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết