Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Welcome to Tiền Giang Development Investment Funds

 

Chi tiết tin

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2021
31/12/2020

Được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang (gọi tắt là Quỹ) đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Quỹ tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2021 vào lúc 07 giờ 30 ngày 30/12/2020. Tham gia Đoàn Chủ tịch Hội nghị, có: ông Nguyễn Thanh Trường, Bí thư chi bộ, Quyền Giám đốc Quỹ, Ông Vi Quang Hưng, Phó Bí thư Chi bộ và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở. Tham dự hội nghị có 22/24 công chức, người lao động tại đơn vị. 

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tình hình tài chính năm 2020; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Giám đốc Quỹ trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020; Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021. Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng và ứng vốn phát triển quỹ đất và các nhiệm vụ khác.Trong năm 2020, Quỹ đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động năm 2020 đã đề ra.

Tại Hội nghị ông Nguyễn Thanh Trường, Quyền Giám đốc Quỹ và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2023 gồm 03 thành viên: Ông Nguyễn Quốc Tuấn, bà Phan Thị Kim Ngân và bà Nguyễn Thị Cẩm Loan. 

​          Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2021 và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2021.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Ảnh 3: Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

 

Tin bài: Nguyễn Thị Kim Thu

Ảnh: Nguyễn Trung Thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới Văn bản mới

 Nghị định 147/2020/NĐ-CP Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương
 Quyết định 08/QĐ-HĐQL ngày 03/03/2020 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang về Ban hành Quy chế cấp bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy chế Cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 46/QĐ-QD9TPT ngày 26/12/2019 về Ban hành Quy trình nghiệp vụ ứng vốn phát triển quỹ đất của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang
 QUYẾT ĐỊNH số 44/QĐ-HĐQL NAGY2 17/12/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế ứng vốn phát triển quỹ đất được ban hànhtại Quyết địnhsố 03/QĐ-HĐQL ngày 02/02/2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tiền Giang

Liên kết Liên kết